Μη Μολυβδούχος Ορείχαλκος Πίνακας

Material Designation

European StandardsEuropean StandardsUSAGB
NumberSymbolUNSBS
CW505LCuZn30C26000CZ106
CW506LCuZn33C26000 / C26800CZ107
CW507LCuZn36C26800 / C26700 / C27200CZ107
CW508LCuZn37C27000 / C27200 / C27400CZ108
CW724RCuZn21Si3PC69300