Όραμα, Αποστολή και Αξίες

Η αποστολή μας

Η ΧΑΛΚΟΡ αναπτύσσεται με συνέπεια και υπευθυνότητα στη βάση μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης. Διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με επιχειρήσεις και επαγγελματίες ως πάροχος εξειδικευμένων και αξιόπιστων λύσεων χαλκού. Φιλοδοξία της εταιρίας είναι να αναδειχθεί ως η ηγετική εταιρία παραγωγής χαλκοσωλήνων στην Ευρώπη. Η ΧΑΛΚΟΡ παρακολουθεί στενά την αγορά και αναπτύσσει συνέργειες προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις εξειδικευμένες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της. 

Παράλληλα, η ΧΑΛΚΟΡ, με σταθερή και υπεύθυνη εμπορική πολιτική υλοποιεί μια ξεκάθαρη στρατηγική που εστιάζει στην εξωστρέφεια, στην παραγωγική ευελιξία και στη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας και των παρεχόμενων λύσεων προς τους πελάτες της, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Επιπλέον, η εταιρία υποστηρίζει την βελτίωση των εργαζομένων της, υιοθετεί μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, επενδύει σε σύγχρονη  τεχνολογία, πάντα με έμφαση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Αποστολή της ΧΑΛΚΟΡ είναι να διαθέτει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που δημιουργούν αξία. Η εταιρία επιδιώκει να αυξάνει τα μερίδιά της, να διεισδύει σε νέους τομείς με έμφαση στη διεθνή αγορά, επενδύοντας σε νέα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Το όραμά μας

Όραμα της ΧΑΛΚΟΡ είναι να αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά, με προϊόντα και λύσεις που αναγνωρίζονται για την υψηλή τους ποιότητα, την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία τους.

Με γνώμονα πάντα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη να προβλέπει τις ανάγκες των πελατών αναπτύσσοντας διαφοροποιημένα, ανταγωνιστικά προϊόντα που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξέλιξη του κλάδου και  δημιουργώντας ολοένα μεγαλύτερη αξία για τους συμμέτοχους της.   

Οι αξίες μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Υπάρχουμε και αναπτυσσόμαστε με βάση την αξιοπιστία, στηρίζουμε σε αυτήν τις σχέσεις που χτίζουμε εσωτερικά και εξωτερικά. Η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα και η επιχειρηματική ηθική διακρίνουν όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές μας.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία. Είτε αυτό αφορά στις εσωτερικές μας διαδικασίες, είτε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, είτε στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με συνεργάτες, προμηθευτές και τοπικές κοινωνίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενεργούμε με ομαδικότητα, αφοσίωση στην εταιρία και δέσμευση απέναντι στον πελάτη, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Αναπτύσσουμε πρωτοπόρες λύσεις και διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στη σωστή εξυπηρέτηση και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους πελάτες, καταβάλλοντας προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Λειτουργούμε με διαφάνεια, διατηρούμε και αναπτύσσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και με ίσες ευκαιρίες. Επιδιώκουμε ανοιχτή επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες και όλους τους συμμετόχους.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς και η Επιχειρηματική Ηθική μας είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας και συμπληρώνει την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών μας. Ο Κώδικας προάγει την ηθική ακεραιότητα, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια, καθώς και την κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της Εταιρείας. Περιέχει θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και βασικές αξίες που αποτελούν το πλαίσιο των εταιρικών μας ενεργειών. Αυτό το σύνολο κανόνων και αρχών περιγράφει τη συμπεριφορά που περιμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας. Code of Conduct