Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Ένας από τους βασικούς εταιρικούς στόχους είναι η παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζόμενους της εταιρίας και των συνεργατών της όπως πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι, υπεργολάβοι, επαγγελματικοί συνεργάτες και επισκέπτες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την πολιτική υγείας και ασφάλειας εδώ.