Καταχώρηση από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός είναι το μόνο στερεό αντιμικροβιακό υλικό για επιφάνειες αφής που έχει τα επιστημονικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του επιβεβαιωμένα και εγκεκριμένα από την ανεξάρτητη Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Σε συνέχεια αυστηρών δοκιμών υπό τρία πρωτόκολλα, εγκεκριμένα από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, ελέγχθηκε η αντιμικροβιακή ιδιότητα του χαλκού. Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος έχει καταχωρήσει επίσημα 335 κράματα χαλκού με θετικές ιδιότητες για τη δημόσια υγεία, λόγω των αντιμικροβιακών τους ιδιοτήτων εναντίον κατά αρχήν έξι παθογόνων βακτηρίων (E.coli O157:H7, MRSA, Staphylococcus aureus, VRE, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa). Η καταχώριση αυτή για τον χαλκό σημαίνει ότι είναι το μόνο υλικό για επιφάνειες αφής καθώς επίσης και για συστήματα ψύξης, κλιματισμού και εξαέρωσης, που μπορεί να προωθηθεί στην αγορά με τον εγκεκριμένο ισχυρισμό για τις θετικές του ιδιότητες στη δημόσια υγεία. Και αυτό γιατί αποδεδειγμένα έχει μακροχρόνια αντιμικροβιακή δράση, που σκοτώνει πάνω από το 99,9% των βακτηρίων, ιών και των μυκήτων που προκαλούν επικίνδυνες λοιμώξεις, μέσα σε δύο ώρες από την έκθεσή τους, όταν καθαρίζεται τακτικά και ως συμπλήρωμα στα τακτικά προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.copperalloystewardship.com/