Τιμή χαλκού (USD/Tn) / Halcor metal works

$8371.00

Ημερομηνία: 11-07-2023

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / TALOS COPPER TUBES

Εφαρμογές

Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις για κορυφαία αποτελέσματα

Επενδύουμε στην τεχνολογία για να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις

Η ΧΑΛΚΟΡ επενδύει σημαντικά σε έρευνα και ανάπτυξη με στόχο τη διατήρηση υποδομών τελευταίας τεχνολογίας, την εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων σε διάφορες μεταλλουργικές εφαρμογές και τη διάθεση κορυφαίων προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεθνής παρουσία