Εργασία στη ΧΑΛΚΟΡ

Στη ΧΑΛΚΟΡ αναζητούμε ανθρώπους, που είναι πρόθυμοι να ενστερνιστούν την κουλτούρα της εταιρείας μας και να εργαστούν για την επίτευξη του Οράματος μας. Στόχος μας είναι η προσέλκυση συνεργατών, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, που διακατέχονται από πάθος για αυτό που κάνουν και από δημιουργικό τρόπο σκέψης.

Εξίσου σημαντικό όμως για εμάς, είναι και η διατήρηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων μας, για αυτό φροντίζουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητα, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή εξέλιξη κάθε εργαζομένου.

Εάν επιθυμείτε και εσείς να ενταχθείτε στην οικογένεια μίας πρωτοπόρου Ελληνικής Βιομηχανίας και να συνεισφέρετε με την τεχνογνωσίας σας και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης σας, παρακαλούμε όπως αναζητήσετε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρακάτω:

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

Financial Analysis Specialist

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων της ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί Financial Analysis Specialist. Ο σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι να συμβάλλει στην απεικόνιση της τρέχουσας οικονομικής απόδοσης της εταιρίας καθώς και στην υποστήριξη αυτής στην λήψη αποφάσεων.

Κάντε αίτηση εδώ.

Value Stream Engineer

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων της ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί Value Stream Engineer. Ο σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι η συνεχής καταγραφή και βελτιστοποίηση του value stream των προϊόντων της εταιρείας από τον Πελάτη έως τον Προμηθευτή.

Κάντε αίτηση εδώ.

Warehouse Operations Manager

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων της ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί Warehouse Operations Manager. Ο σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης και η ικανοποίηση των πελατών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα κόστη σε  άριστα επίπεδα.

Κάντε αίτηση εδώ.

Full Stack Developer

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων της ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί Full Stack Developer. Ο σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι η ενασχόληση με τεχνολογίες ανάπτυξης Microsoft και συγκεκριμένα web applications.

Κάντε αίτηση εδώ.

Υπεύθυνος Μηχανικός (τμήμα της Παραγωγής)

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων της ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί Υπεύθυνο Μηχανικό για τμήμα της Παραγωγής.  Ο σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι η εποπτεία της παραγωγική διαδικασίας βάσει τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και η ποιοτική διασφάλιση του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με το Πλάνο Ποιότητας.

Κάντε αίτηση εδώ.

Μηχανικό Μηχανολογικής Συντήρησης (Junior)

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων της ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί Μηχανικό Μηχανολογικής Συντήρησης (Junior). Ο σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι η επίβλεψη των διαδικασιών του τμήματος Μηχανολογικής Συντήρησης και η βελτίωση των KPIs του τμήματος.

Θέση: Οινόφυτα, 58ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας

Κάντε αίτηση εδώ.

Διαχειριστής Πωλήσεων (Sales Administrator)

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων της ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί Διαχειριστή Πωλήσεων. Ο σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι η έκδοση Παραγγελιών και η καταχώρηση των στοιχείων τους στο SAP καθώς και η συνεχής ενημέρωση των πωλητών για την κατάσταση της παραγγελίας μέχρι να επιβεβαιωθεί από την παραγωγή.

Θέση: Οινόφυτα, 62ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας

Κάντε αίτηση εδώ.