Εργασία στη ΧΑΛΚΟΡ

Στη ΧΑΛΚΟΡ αναζητούμε ανθρώπους, που είναι πρόθυμοι να ενστερνιστούν την κουλτούρα της εταιρείας μας και να εργαστούν για την επίτευξη του Οράματος μας. Στόχος μας είναι η προσέλκυση συνεργατών, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, που διακατέχονται από πάθος για αυτό που κάνουν και από δημιουργικό τρόπο σκέψης.

Εξίσου σημαντικό όμως για εμάς, είναι και η διατήρηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων μας, για αυτό φροντίζουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητα, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή εξέλιξη κάθε εργαζομένου.

Εάν επιθυμείτε και εσείς να ενταχθείτε στην οικογένεια μίας πρωτοπόρου Ελληνικής Βιομηχανίας και να συνεισφέρετε με την τεχνογνωσίας σας και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης σας, παρακαλούμε όπως αναζητήσετε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρακάτω:

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

SAP Key User

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων μας ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί SAP KEY USERΟ σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι η συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη δυναμική ομάδα των Εξαγωγών της ΧΑΛΚΟΡ στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων και να παραμένει ενημερωμένος για τις τελευταίες διαδικασίες. Το κατάλληλο άτομο θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διαφόρων νέων προγραμμάτων στο SAP ή και σε άλλες πλατφόρμες, και για την εκπαίδευση των νέων συναδέλφων στις πλατφόρμες αυτές.

Θέση: Οινόφυτα, 62ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας

Κάντε αίτηση εδώ.

Υπάλληλος Προγραμματισμού Παραγωγής

Ο τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων της ΧΑΛΚΟΡ αναζητεί ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Ο σκοπός του συγκεκριμένου ρόλου είναι η οργάνωση και παρακολούθηση του κύκλου παραγωγής στο εργοστάσιο μας, συνεισφέροντας παράλληλα στη συνολική αποδοτικότητα του τμήματος Προγραμματισμού Παραγωγής και στην βελτιστοποίηση των πόρων παραγωγής.

Θέση: Οινόφυτα, 62ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας

Κάντε αίτηση εδώ.