Εργασία στη ΧΑΛΚΟΡ

Στη ΧΑΛΚΟΡ αναζητούμε ανθρώπους, που είναι πρόθυμοι να ενστερνιστούν την κουλτούρα της εταιρείας μας και να εργαστούν για την επίτευξη του Οράματος μας. Στόχος μας είναι η προσέλκυση συνεργατών, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, που διακατέχονται από πάθος για αυτό που κάνουν και από δημιουργικό τρόπο σκέψης.

Εξίσου σημαντικό όμως για εμάς, είναι και η διατήρηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων μας, για αυτό φροντίζουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητα, αναγνωρίζει τη συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή εξέλιξη κάθε εργαζομένου.

Εάν επιθυμείτε και εσείς να ενταχθείτε στην οικογένεια μίας πρωτοπόρου Ελληνικής Βιομηχανίας και να συνεισφέρετε με την τεχνογνωσίας σας και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης σας, παρακαλούμε όπως αναζητήσετε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρακάτω:

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

SAP Key User Specialist

Κάντε αίτηση

Customer Service Manager

Κάντε αίτηση

Financial Reporting Analyst

Κάντε αίτηση

Manufacturing Engineer

Κάντε αίτηση