Ανθρώπινο δυναμικό

‘’Οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. Η επιχειρηματική επιτυχία υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η δημιουργικότητά τους, οδηγούν την ΧΑΛΚΟΡ στη συνεχή ανάπτυξη και επιχειρηματική επιτυχία’’

Βρισκόµαστε δίπλα στους ανθρώπους µας µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπειας υποστηρίζοντας µε πράξεις την επαγγελµατική ανέλιξή τους. Η στρατηγική µας όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό εστιάζει στην ενδυνάµωση των εργαζοµένων, στην ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας, στην ανάδειξη και εξέλιξη ταλέντων και στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής νοοτροπίας. Για να το πετύχουµε αυτό, ακολουθούµε και εφαρµόζουµε εσωτερικά πρακτικές και διαρκώς εξελισσόµενα συστήµατα οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού.

Επενδύουμε στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας μέσω εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης απόδοσης και προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης. Βασική µέριµνα της διοίκησης της ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας και της δίκαιης ανταµοιβής, µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόµενους.

Υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης

Υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης με την πρόσληψη του μεγαλύτερου μέρους του εργατικού μας δυναμικού από την τοπική κοινότητα στην οποία είναι η βάση μας

Το ενδιαφέρον μας και η δέσμευση προς τους ανθρώπους μας αποτυπώνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής και στις πολιτικές ανθρώπινου. Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της ΧΑΛΚΟΡ για το ανθρώπινο δυναμικό αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής.