Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εκδίδουμε σε ετήσια βάση Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στον Απολογισμό αυτό παρουσιάζουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, τις πρακτικές μας, την επίδοση της Εταιρίας, καθώς και τους μελλοντικούς μας στόχους στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.

Οι Απολογισμοί που έχουμε εκδώσει, ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative, καθώς επίσης των AA 1000, με επιπλέον αναφορά στα παγκόσμια πρότυπα Διεθνούς Οργανισμού Ηνωμένων (σελ. 83),  Ελληνικού κώδικα (σελ.82) και ISO 26000 (σελ.84).

Επίσης έχουμε επιλέξει να επαληθεύσουμε όλα τα στοιχεία της Εταιρίας που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισµό, σε συνεργασία µε εξωτερικό φορέα.

Στη συνέχεια μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τον πρόσφατο Απολογισμό μας (ή και προηγούμενες εκδόσεις).

Αν έχετε κάποια σχετική ερώτηση/απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: sustainability@halcor.com.