Οι Άνθρωποί μας

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι οι άνθρωποί μας, το κλειδί της επιτυχίας και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού, μας κατατάσσει στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Νιώθουμε υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των εργαζομένων και θεωρούμε επιβράβευση ότι ο μέσος χρόνος παραμονής στην εταιρεία είναι τα 15 έτη.

Η Αξιοπιστία, ο Σεβασμός, η Αποτελεσματικότητα και η Διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΧΑΛΚΟΡ τις οποίες ενστερνίζονται οι εργαζόμενοι μας και τις επιζητούμε στους μελλοντικούς μας συνεργάτες.

Στη ΧΑΛΚΟΡ με οδηγό τις αξίες μας διατηρούμε και αναπτύσσουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους.

Πολιτική Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η καταγραφή της Πολιτικής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αποτελεί οδηγό αναφοράς
για την προσέγγιση και τις υπεύθυνες πρακτικές της Εταιρείας. Με την πάροδο των χρόνων, οι
προσδοκίες καθώς και η ευθύνη μας απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές
και το σύνολο των συνεργατών μας, καθιστούν αναγκαία τη συνεχή δέσμευσή μας για το σεβασμό και
την προώθηση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο σύνολο των ενεργειών μας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής

Διαβάστε περισσότερα εδώ.