Λύσεις

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι μια κορυφαία βιομηχανία που ειδικεύεται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού. Για περισσότερα από 80 χρόνια, η ΧΑΛΚΟΡ προσφέρει καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της διεθνώς, σε τομείς όπως τα συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού, βιομηχανικής παραγωγής και αρχιτεκτονικής..

Κτιριακές εφαρμογές

Ύδρευση, Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Φυσικό Αέριο, Εσωτερικά Δίκτυα Φυσικού Αερίου, Δίκτυα Πυρόσβεσης, Ηλιακά, Βιομηχανικά Δίκτυα, Ενδοδαπέδια Θέρμανση & Δροσισμός, Ράβδοι Ορείχαλκος, Εξαρτήματα.

Κτιριακές εφαρμογές

Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός

Ψύξη, Κλιματισμός, Εναλλάκτες θερμότητας, Συστήματα κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας, Μπάρες Ορείχαλκου, Εξαρτήματα.

Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δίκτυα Ηλιακών Συστημάτων, Γεωθερμική Θέρμανση & Ψύξη, Φύλλα & Ταινίες Χαλκού, Ηλιακά Πάνελ.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές

Στέγες & Επικαλύψεις Κτιρίων, Υδρορροές Χαλκού & Τιτανιούχου Ψευδάργυρου, Εσωτερική Διακόσμηση.

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές

Βιομηχανικές εφαρμογές

Βιομηχανικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Βιομηχανικές εφαρμογές

Ιχθυοκαλλιέργειες

Σύρμα Ορείχαλκου, Κλωβοί Ορείχαλκου.