Εργαστήριο Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων

Η ΧΑΛΚΟΡ ίδρυσε ένα νέο Εργαστήριο Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων, με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης και την Έρευνα & Ανάπτυξη απλών σωλήνων και σωλήνων με εσωτερικές ελικώσεις (inner-grooved) για χρήση σε εναλλάκτες θερμότητας.

Το Εργαστήριο Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων βρίσκεται εντός της κεντρικής μονάδας παραγωγής της ΧΑΛΚΟΡ στα Οινόφυτα, όπου παράγονται σωλήνες TALOS Inner-Groove Tubes (IGT) και TALOS ACR σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των πελατών. Οι ενιαίοι χαλκοσωλήνες IGT διαθέτουν εσωτερικές ελικώσεις των οποίων η γεωμετρία ενισχύει σημαντικά την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται μέσω του εσωτερικού μέσου. Οι βασικές εφαρμογές των χαλκοσωλήνων IGT περιλαμβάνουν fin-and-tube πηνία συμπύκνωσης και εξάτμισης για συστήματα κλιματισμού, ψύξης, ψυκτών, καθώς και για εφαρμογές αντλίας θερμότητας.

Η τεχνολογία παραγωγής της ΧΑΛΚΟΡ για τους χαλκοσωλήνες TALOS IGT επιτρέπει την κατασκευή προηγμένων σχεδιασμών εσωτερικών ελικώσεων για μια πλήρη γκάμα μεγεθών, από εξωτερική διάμετρο 16mm έως τη νέα γενιά σωλήνων microgroove™ με εξωτερική διάμετρο 5mm και κάτω. Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας από τους ελάχιστους κατασκευαστές παγκοσμίως που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Αξιολόγηση απόδοσης και Έρευνα & Ανάπτυξη για απλούς σωλήνες και σωλήνες με εσωτερικές ελικώσεις (inner-grooved).

Τα δεδομένα δοκιμών που προέρχονται από το εργαστήριο επιτρέπουν στην ΧΑΛΚΟΡ να προσφέρει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας με σκοπό να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός των εναλλακτών θερμότητας και να επιτευχθεί υψηλότερη απόδοση.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων σχεδιάστηκε ειδικά για να επιτρέψει τις μετρήσεις για την απόδοση μεταφοράς θερμότητας των σωλήνων ACR κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες δοκιμής. Καίρια χαρακτηριστικά, όπως ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας και η πτώση πίεσης, ελέγχονται χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο σύστημα για συμπύκνωση και εξάτμιση των HFC και φυσικών ψυκτικών, καθώς και μονοφασικών υγρών και υγρών μειγμάτων.

Η ροή και οι θερμικές παράμετροι έχουν προγραμματιστεί για την προσομοίωση συγκεκριμένων συνθηκών λειτουργίας, όπως ο ρυθμός ροής του ψυκτικού, θερμοκρασία κορεσμού, ποιότητα ατμού, θερμοχωρητικότητα, κ.λπ., και έτσι επιτρέπουν στους μηχανικούς της ΧΑΛΚΟΡ να μελετήσουν την επίδραση του σχεδιασμού εσωτερικών ελικώσεων.

Το Εργαστήριο Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων δίνει στην ΧΑΛΚΟΡ τη δυνατότητα να ενσωματώνει τα αποτελέσματα δοκιμών σε ένα πλήρες πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης για κατασκευαστές εναλλακτών θερμότητας, με σκοπό να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός των εναλλακτών θερμότητας για οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

  • Βελτιωμένη απόδοση
  • Μεγαλύτερη χωρητικότητα
  • Μείωση πρώτων υλών
  • Συμπαγές μέγεθος εναλλακτών θερμότητας
  • Μείωση χρήσης ψυκτικού

Το Εργαστήριο Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων προσφέρει στους πελάτες της ΧΑΛΚΟΡ ανώτερο πλεονέκτημα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καθιερώσουν μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης και ανάπτυξης του προϊόντος.

Διαβάστε εδώ.