Σωλήνες Χαλκού

TALOSⓇ ACR INNER GROOVED

Εναλλάκτες θερμότητας

Οι σωλήνες χαλκού TALOS® IGT (Inner Groove Tubes) με εσωτερική ελίκωση αυξάνουν την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται μέσω του ψυκτικού μέσου και ως αποτέλεσμα βελτιώνουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση των μονάδων κλιματισμού και ψύξης. Τυπικές εφαρμογές των σωλήνων TALOS® IGT περιλαμβάνουν εναλλάκτες θερμότητας για συμπύκνωση ή εξάτμιση σε συστήματα κλιματισμού, ψύξης και αντλίες θερμότητας.

Η τεχνολογία παραγωγής της ΧΑΛΚΟΡ στους σωλήνες TALOS® IGT επιτρέπει την κατασκευή προηγμένων σχεδίων εσωτερικής ελίκωσης σε ένα πλήρες φάσμα μεγεθών, από 16mm εξωτερική διάμετρο μέχρι τη νέα γενιά σωλήνων microgroove™ με εξωτερική διάμετρο 5 mm ή λιγότερο, από τους λίγους κατασκευαστές παγκοσμίως που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Η ικανότητα της ΧΑΛΚΟΡ να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον πελάτη ενισχύεται από τη δημιουργία του καινοτόμου Εργαστηρίου Μεταφοράς Θερμότητας Σωλήνων. Το εργαστήριο επιτρέπει το σχεδιασμό σωλήνων TALOS® IGT βάσει διαφορετικών απαιτήσεων και προδιαγραφών, καθώς και να εισάγει βελτιώσεις σε συγκεκριμένες εφαρμογές του προϊόντος.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Μεταφοράς Θερμότητας Σωλήνων είναι ειδικά σχεδιασμένος για να εκτελεί μετρήσεις μεταφοράς θερμικής ισχύος κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες δοκιμής. Κρίσιμα χαρακτηριστικά, όπως ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας και η πτώση πίεσης λόγω τριβών, μετρώνται χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο σύστημα για συμπύκνωση και εξάτμιση ψυκτικών ρευστών τύπου HFC.

Οι παράμετροι ροής και θερμότητας προγραμματίζονται για να προσομοιάσουν συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, όπως τον ρυθμό όγκου ροής ψυκτικού, τη θερμοκρασία κορεσμού, την ποιότητα ατμού, τη θερμοχωρητικότητα, κλπ. ώστε να επιτραπεί στους μηχανικούς της ΧΑΛΚΟΡ να μελετήσουν την επίδραση του σχεδιασμού της εσωτερικής ελίκωσης.

Το Εργαστήριο Μεταφοράς Θερμότητας Σωλήνων δίνει στην ΧΑΛΚΟΡ τη δυνατότητα να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των δοκιμών σε ένα συνολικό πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης των κατασκευαστών εναλλακτών θερμότητας με σκοπό τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:,

  • Βελτίωση απόδοσης
  • Αύξηση θερμικής ισχύος
  • Ελάττωση των πρώτων υλών
  • Μείωση του μέγεθος του εναλλάκτη
  • Μείωση του ψυκτικού φορτίου

D : Εξωτερική Διάμετρος
d: Εσωτερική Διάμετρος
tb: Τοίχωμα Βάσης
h: Ύψος Οδόντωσης
φ: Γωνία Ελίκωσης
γ: Γωνία Κορυφής Οδόντωσης

Κατάσταση

Ελαφρώς ή πλήρως ανοπτημένοι

Υλικό κατασκευής

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και ρ= 0,015% – 0,040%

Προδιαγραφές υλικού

EN 12735, part 1 & part 2, ASTM B 743

Εξωτερική Διάμετρος D (mm)Τοίχωμα Βάσης tb (mm)Ύψος οδόντωσης h (mm)Γωνία κορυφής οδόντωσης γ (deg)Γωνία ελίκωσης φ (deg)Αριθμός οδόντων nΓραμμικό βάρος (g/m)
5,00 0,20-0,23 0,12-0,15 11-40 18-40 40-58 32-35 
6,35 0,23-0,27 0,15-0,16 12-40 18-28 45-54 46-53 
7,00 0,21-0,27 0,10-0,24 10-53 15-40 50-70 46-60 
7,94 – 8,00 0,23-0,41 0,12-0,22 12-42 18-43 50-80 57-69 
9,52 0,27-0,45 0,15-0,25 20-90 15-30 55-85 80-128 
11,90-12,00 0,32-0,40 0,17-0,25 15-55 16-30 70-98 120-145 
12,70 0,32-0,41 0,23-0,25 30-58 18-30 70-75 135-170 
15,00 – 15,90 0,35-0,50 0,25-0,35 30-53 18-30 30-75 188-259