Ο αντιμικροβιακός χαλκός συμβάλλει στη μάχη κατά των λοιμώξεων

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν κρίσιμο ζήτημα με σημαντικό κόστος για τα ιατροφαρμακευτικά συστήματα παγκοσμίως. Στην Ε.Ε., περίπου 4 εκατ. άνθρωποι προσβάλλονται ετησίως από τέτοιες λοιμώξεις και περίπου 37.000 πεθαίνουν. Τέτοιες λοιμώξεις προκαλούνται από οργανισμούς που αντιστέκονται στα αντιβιοτικά φάρμακα και εξαπλώνονται από το νοσοκομειακό περιβάλλον σε σχολεία, δημόσιους χώρους, χώρους εργασίας, άθλησης, εργασίας, εστίασης, δημόσιες συγκοινωνίες και αλλού. Παρά τις συστηματικές πολιτικές ελέγχου των μολύνσεων, που εστιάζουν στο προσεκτικό πλύσιμο των χεριών και στους καθαρισμούς ρουτίνας, ο ρυθμός των μολύνσεων σε διεθνές επίπεδο παραμένει πολύ υψηλός, συνεπώς απαιτείται περαιτέρω βελτίωση και συστηματική αντιμετώπιση.

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός αναγνωρίζεται ως το πιο σύγχρονο όπλο στη μάχη ενάντια στα παθογόνα μικρόβια, καθώς μπορεί να μειώσει σημαντικά το φορτίο των μικροβίων από τις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, είναι το μόνο υλικό επιφάνειας αφής, που μπορεί να σκοτώνει διαρκώς πάνω από 99,9% των βακτηρίων των ιών και των μυκήτων που προκαλούν νοσοκομειακές λοιμώξεις, μέσα σε δύο ώρες από την έκθεσή τους στο χαλκό. Τα διάφορα κράματα ασημιού που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την εξόντωση των παθογόνων μικροβίων, παρουσιάζουν συγκριτικά πολύ μικρότερη αποτελεσματικότητα, ακόμα και σε σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δράσης.

Τα ιόντα του αντιμικροβιακού χαλκού σκοτώνουν τα μικρόβια διαπερνώντας την εξωτερική τους μεμβράνη, με αποτέλεσμα να διακόπτουν τις κύριες λειτουργίες αυτών. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός δεν αντικαθιστά τις τυπικές συνθήκες καθαρισμού και απολύμανσης αλλά δρα συμπληρωματικά και θα πρέπει να συνδυάζεται με τις τυπικές διαδικασίες καθαρισμού των επιφανειών. Για να διατηρούν την αντιμικροβιακή τους δράση στο μέγιστο, οι επιφάνειες από χαλκό θα πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, που είναι ειδικές ανάλογα με τα προσδοκώμενα επίπεδα απολύμανσης για το κάθε αντικείμενο.

SOURCE

Professor Tom Elliott Consultant Microbiologist University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust

www.southampton.ac.uk/news/2008/10/hospital-trial-shows-copper-reduces-contamination.page​ 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.copperalloystewardship.com.