Προφίλ

H ΧΑΛΚΟΡ είναι ο τομέας διέλασης χαλκού & κραμάτων της ElvalHalcor και μαζί με τρεις ακόμα εταιρίες συγκροτούν τον κλάδο χαλκού της ElvalHalcor που ειδικεύεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού με δυναμική εμπορική παρουσία στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Για περισσότερα από 80 χρόνια, η ΧΑΛΚΟΡ προσφέρει καινοτόμες και προστιθέμενης αξίας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών σε τομείς όπως υδραυλικά, HVAC & R, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αρχιτεκτονική, μηχανική και βιομηχανική παραγωγή.

Ο κλάδος χαλκού της ElvalHalcor αποτελείται από τρεις θυγατρικές και δύο συνεργάτες / κοινοπραξίες με έδρα την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, ενώ διαθέτει συνολικά οκτώ μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Ο κλάδος χαλκού της ElvalHalcor αναπτύσσει και διανέμει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων χαλκού και κράματος χαλκού και προϊόντων εξώθησης, ενώ η ΧΑΛΚΟΡ είναι ο μόνος παραγωγός σωλήνων χαλκού στην Ελλάδα.

Η υψηλή ποιότητα στην παραγωγή επιτυγχάνεται μέσω αυστηρών ελέγχων που εφαρμόζονται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Με συνεπή ποιοτική εστίαση, η εταιρεία εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015 και αξιοποιεί υψηλές τεχνολογίες και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της εταιρίας στην έρευνα και ανάπτυξη, η ΧΑΛΚΟΡ αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς χαλκού, θέτοντας νέα πρότυπα στην επεξεργασία χαλκού. Η εταιρεία διατηρεί μια σταθερή εστίαση στην ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος και μια ισχυρή δέσμευση για τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρίας αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες για να φέρνουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα που είναι ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον..

Δείτε εδώ την εταιρική παρουσίαση.