Ανάπτυξη

Λειτουργώντας σε έναν κλάδο που συντελούνται ραγδαίες εξελίξεις και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις, που επιφέρει η νέα εποχή, φροντίζουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα κατάλληλα εφόδια.

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων υιοθετώντας κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης μέσα από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με κορυφαίους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και εσωτερικές εκπαιδεύσεις σε νέες τεχνολογίες της παραγωγικής διαδικασίας, συνδυάζοντας την άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολυετή επαγγελματική εμπειρία των στελεχών μας, με την επιθυμία να μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους στους νέους συναδέλφους.

Με γνώμονα την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων μας καταρτίζουμε τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.