Προιόντα

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι μια κορυφαία βιομηχανία που ειδικεύεται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού. Για περισσότερα από 80 χρόνια, η ΧΑΛΚΟΡ προσφέρει καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της διεθνώς, σε τομείς όπως τα συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού, βιομηχανικής παραγωγής και αρχιτεκτονικής..