Δέσμευση για ποιότητα

Η κύρια και αποκλειστική επιδίωξη της ΧΑΛΚΟΡ, ως κατασκευαστής προϊόντων χαλκού, είναι η παροχή αξιόπιστων λύσεων μέσω προϊόντων υψηλής ποιότητας καθώς και των συνεπαγόμενων υπηρεσιών. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις βασισμένες στις ανάγκες των πελατών μας, αφού θεωρούμε ότι η πρόκληση μας είναι να εκπληρώσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εφαρμογής του κάθε πελάτη. Επιπλέον, η ΧΑΛΚΟΡ επικεντρώνεται στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και υπηρεσιών, σύντομων χρόνων παράδοσης και κατάλληλης αντιμετώπισης πιθανών παραπόνων με αμεσότητα. Έτσι, προωθείται η σχετική ικανοποίηση του πελάτη και συνεπώς βελτιώνεται η αντίστοιχη δέσμευση.

Από την πλευρά μας, η προϋπόθεση για την αξιοπιστία είναι το επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων μας. Προκειμένου ως ΧΑΛΚΟΡ να εξασφαλίσουμε την ποιότητα όλης της γκάμας των προϊόντων σε ολόκληρο το φάσμα και σε όλα τα στάδια της παραγωγής, , εφαρμόζουμε αυστηρές και εκτεταμένες διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας, αξιοποιώντας την εμπειρία του άρτια καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού μας.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε, σε όλες τις εγκαταστάσεις και των διαδικασίες μας, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001: 2015. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα της Εταιρείας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών προτύπων διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο της ποιότητάς τους. Η ποιότητα των προϊόντων μας αναγνωρίζεται περαιτέρω, μέσω των διάφορων σχετικών σημάτων ποιότητας, που έχουν χορηγηθεί από τους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, και που πιστοποιούν  το αδιαμφισβήτητο επίπεδο της συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις αυστηρών προτύπων.

Για την ΧΑΛΚΟΡ εξασφάλιση ποιότητας σημαίνει:

  • Εφαρμογή διεθνών προτύπων διασφάλισης της ποιότητας.
  • Αυστηρός έλεγχος σε όλες τις φάσεις παραγωγής από αρμόδιο προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα και την ανάλογη κατάρτιση.
  • Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων.
  • Eπένδυση σε νέες υποδομές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Η ΧΑΛΚΟΡ επενδύει συστηματικά στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου για όλα τα προϊόντα μας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.