Πολιτική για το Περιβάλλον, Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή

H Εταιρία είναι προσηλωμένη σε ένα πλαίσιο υπεύθυνης λειτουργίας με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία. Ορθές πρακτικές περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης στις παραγωγικές διαδικασίες και αποθήκευση αποτελούν βασικό πυλώνα και είναι αναγκαίες για τη βιωσιμότητα των ενεργειών μας.

Διαβάστε την πολιτική για το περιβάλλον, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, εδώ.

CDP SCORE REPORT

Διαβάστε το report, εδώ: CDP SCORE REPORT – CLIMATE CHANGE 2021