Επιστημονικώς αποδεδειγμένες αντιμικροβιακές ιδιότητες

Ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελείται από 19 εταιρίες με πολυετή εμπειρία στον κλάδο Η αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα του Αντιμικροβιακού Χαλκού και των κραμάτων του έχει αποδειχθεί επιστημονικά βάσει εκτεταμένων εργαστηριακών ερευνών, που έχουν οδηγήσει σε πάνω από 30 επιστημονικές δημοσιεύσεις, εγκεκριμένες από οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Νότια Αφρική, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιαπωνία. Οι έρευνες αυτές απέδειξαν ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός σε επιφάνειες αφής, καθώς επίσης και σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού και εξαέρωσης έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη μακροχρόνια εξόντωση βακτηρίων, που προκαλούν επικίνδυνες λοιμώξεις, χάρη στη διαρκή αντιμικροβιακή του δράση, που παρεμποδίζει τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βακτηρίων, μέσα σε δύο ώρες έκθεσης.

Επιπλέον, κλινικές μελέτες που πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση σε όλον τον κόσμο αποδεικνύουν τα οφέλη του Αντιμικροβιακού Χαλκού σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, υπό τυπικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, το μικροβιακό φορτίο μειώνεται σημαντικά επάνω στην επιφάνεια χαλκού, σε ποσοστό άνω του 97%, ενώ ο κίνδυνος μετάδοσης της μόλυνσης μέσω της αφής μειώνεται σε ποσοστό άνω του 40%. Επιπροσθέτως, είναι εντυπωσιακό ότι η αντιμικροβιακή δράση του χαλκού παραμένει διαρκώς ενεργή, χωρίς να επηρεάζεται από παράλληλες, τυπικές εφαρμογές καθαρισμού και απολύμανσης, ή από τυχόν φθορές της επιφάνειας, που μπορεί να οδηγούν σε εκ νέου μικροβιακή μόλυνση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.copperalloystewardship.com.