Τεχνολογία & Έρευνα

Ως κορυφαίος παραγωγός και πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων με βάση τα προϊόντα χαλκού, η ΧΑΛΚΟΡ διατηρεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχοντας αναπτύξει μια πελατοκεντρική στρατηγική, σε συνδυασμό με την έμφαση που δίνει στην ανάπτυξη τεχνολογιών, την υψηλή ποιότητα σε διαδικασίες και προϊόντα και την διαρκή ικανοποίηση των πελατών της.

Η ΧΑΛΚΟΡ επενδύει σημαντικά σε έρευνα και ανάπτυξη με στόχο τη διατήρηση υποδομών τελευταίας τεχνολογίας, την εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων σε διάφορες μεταλλουργικές εφαρμογές και τη διάθεση κορυφαίων προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη. Ως ενεργό μέλος του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ), η ΧΑΛΚΟΡ υποστηρίζει επίσης ευρύτερες προσπάθειες για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών στον κλάδο του χαλκού, αποκτώντας έτσι σημαντική τεχνογνωσία ως προς τις δυνατότητες βελτίωσης παραγωγικών διαδικασιών και προϊόντων για την κάλυψη των υψηλών και συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών της.

Η ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί επίσης ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στην εκπόνηση προγραμμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), είτε με τη μορφή διάθεσης υλικού και χώρου για την πραγματοποίηση σεμιναρίων, είτε  μέσω χρηματοδότησης για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του  Ε.Ι.Α.Χ. η εταιρία συμμετέχει ενεργά σε σημαντικές έρευνες σχετικά με την  επίδραση του χαλκού  στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Επιπλέον, η ΧΑΛΚΟΡ εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, ενώ στοχεύει στη διαρκή επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της με νέα βελτιωμένα προϊόντα και εφαρμογές. Για την ΧΑΛΚΟΡ άλλωστε, η ποιότητα είναι στρατηγική επιλογή, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ζήτημα εταιρικής υπευθυνότητας. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, η ΧΑΛΚΟΡ υλοποιεί αυστηρούς και εκτεταμένους ελέγχους, αξιοποιώντας την εμπειρία εξειδικευμένου και υψηλά καταρτισμένου προσωπικού, έτσι ώστε να διασφαλίζει υψηλότατα πρότυπα σε όλα τα προϊόντα της. Οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας της εταιρίας πιστοποιούνται με τακτές επιθεωρήσεις από τους πελάτες καθώς και ελέγχους που υλοποιούν ανεξάρτητοι φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, τοποθετώντας τους πελάτες στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η ΧΑΛΚΟΡ αναγνωρίζεται ως αξιόπιστος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς για τη βέλτιστη ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών. Απολαμβάνοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, η εταιρία δίνει έμφαση στο σύντομο χρόνο ανταπόκρισης και στη δυνατότητά της να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προϊοντικής υποστήριξης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι υπηρεσίες της εταιρίας προσαρμόζονται με βάση το τεχνικό αίτημα κάθε πελάτη. Επίσης, με βάση εξατομικευμένες συμφωνίες, οι μηχανικοί της ΧΑΛΚΟΡ επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των πελατών για τον προσδιορισμό των προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΧΑΛΚΟΡ είναι η κεντρική μονάδα παραγωγής της στα Οινόφυτα Αττικής, ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στην Ευρώπη και από τα ελάχιστα που παρέχουν τόσο ευρεία γκάμα προϊόντων. Μάλιστα, η ΧΑΛΚΟΡ έχει αναδειχθεί σε ένα πραγματικό one-stop-shop που οι πελάτες μπορούν να εμπιστεύονται για προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όλα συγκεντρωμένα σε μία μονάδα. Η αξιοπιστία, η ταχύτητα ανταπόκρισης και οι υπηρεσίες προιοντικής υποστήριξης της ΧΑΛΚΟΡ, διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και έχουν αναδείξει την εταιρία σε αξιόπιστο συνεργάτη πολλών επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Απόδειξη της επιτυχημένης στρατηγικής που ακολουθεί η ΧΑΛΚΟΡ και της δυνατότητάς της να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προιοντικές βελτιώσεις είναι η λειτουργία του νέου εργαστηρίου θερμικής απόδοσης σωλήνων με εσωτερικές ελικώσεις  (IGT-Inner Grooved Tubes), στο εργοστάσιο στα Οινόφυτα. Το Εργαστήριο Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων επιτρέπει στην εταιρία την παραγωγή σωλήνων TALOS Inner-Groove (IGT) και TALOS ACR, σύμφωνα με τις διαφορετικές προδιαγραφές που αφορούν κάθε πελάτη, καθώς και την παραγωγή προηγμένων μοντέλων σωλήνων για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το Εργαστήριο Θερμικής Απόδοσης Σωλήνων παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα στους πελάτες της ΧΑΛΚΟΡ, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αποκομίσουν αμοιβαία οφέλη στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συνεργασίας προιοντικής υποστήριξης και ανάπτυξης.