Υγεία και Ασφάλεια

Ισχυρή δέσμευση

Η δέσμευσή μας για την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων και των συνεργατών μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η ισχυρή δέσμευση της διοίκησης της ΧΑΛΚΟΡ, αποτυπώνεται στην Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας.

Αποδεικνύοντας εμπράκτως την προσήλωσή μας στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η ΧΑΛΚΟΡ επενδύει όλο και περισσότερο στον τομέα αυτό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της παραγωγικής της διαδικασίας, βελτιώνοντας τις εργασιακές συνθήκες. H προσέγγισή μας όσον αφορά στη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, περιλαμβάνει:

  • Ουσιαστική εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 ).
  • Συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής για την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας (π.χ. zero access).
  • Ελέγχους ασφαλούς συμπεριφοράς για τη δημιουργία «Κλίματος Ασφαλείας».
  • Προγράμματα υγείας και ασφάλειας.
  • Στοχευμένη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, για τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας.

Κουλτούρα ασφάλειας – Ενισχύοντας τη νοοτροπία μας

Η συνεργασία και η συμβολή όλων των εμπλεκομένων αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας. Επιδιώκουμε την αριστεία στον τομέα αυτό, με την ανάπτυξη μιας κουλτούρας όπου η υπευθυνότητα για την ασφάλεια στην εργασία θα αντιπροσωπεύει την νοοτροπία όλων μας. Με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας προς μια ασφαλέστερη εργασιακή συμπεριφορά, εστιάζουμε στη συνεχή ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών μας, εφαρμόζοντας ένα στοχευμένο και εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θέλοντας να επεκτείνουμε την αίσθηση ευθύνης ως προς την ασφάλεια πέρα από τη Διοίκηση οργανώνονται δράσεις, όπως ο Μήνας Υγείας και Ασφάλειας, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της νοοτροπίας πρόληψης στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.