Βιβλιογραφία

Το περιεχόμενο έχει βασιστεί σε στοιχεία από τις εξής πηγές: 

www.copperalloystewardship.com.

www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/082012-00001-20100209.pdf

Βιβλιογραφία: 

[1] Sasahara T, Niiyama N, Ueno M, “Use of copper and its alloys to reduce bacterial contamination in hospitals” (invited lecture), J JRICu, 2007;46(1);12–6.

[2] Gould S W J, Fielder M D, Kelly A F, Morgan M, Kenny J, Naughton D P, “The Antimicrobial Properties of Copper Surfaces against a Range of Important Nosocomial Pathogens”, Annals of Microbiology, 59 (1) 151-156 (2009) 

[3] A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian, T S J Elliott, “Role of copper in reducing hospital environment contamination”, J Hosp Infect (2009) 

[4] Michels H.T., Noyce J.O.and Keevil C.W. “Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureuschallenged antimicrobial materials containing silver and copper”, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195

[5] Efstathiou Panos A “The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare associated Infections”, European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011

[6] Kouskouni E., Tsouma Ι, Patikas Ι., Karageorgou Κ, Manolidou Ζ, Tseroni Μ, Agrafa Ι, Efstathiou P, “Antimicrobial activity of copper alloys compared to aminoglycocides against multidrugresistant bacteria”, ECCMID-ICC 2011- Abst. Nr. 3597 Milano, Italy.

[7] Souli M. , Chryssouli Z., Galani I. , Panayea T. , Petrikkos G, Armaganidis A, Giamarellou H, “Evaluation of the antimicrobial properties of copper against clinical isolates of carbapenamaseproducing Enterobacteriaceae” ECCMID-ICC 2011, Milano ,Italy.

[8] Efstathiou P., Kouskouni E., Tseroni M., Manolidou Z., Karageorgou K. Logothetis E., Tsuma H., Patikas H., Agrafa I. “Implementation of antimicrobial copper at educational foundation premises as mean of public health protection” 25ο European Congress of Surgical Infection (SIS) , Lund-Sweden – June 13-16, 2012 

[9] Efstathiou Panos “Αntimicrobial Copper”, Issue 2012, ISBN:978-618-80137-0-4

[10] M.Souli, A.Antoniadou, M.Droggari, I.Mavrou, A.Antonopoulou, G.Poulakou, E.Papadomichelakis, P.Efstathiou, H.Giamarellou, A.Armaganidis, G.Petrikkos “The effect of copper-coated surfaces on the environmental contamination by pathogenic bacteria in a Greek ICU: A comparative trial” ICAAC 2012 ,San Francisco, USA.