ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ FITCO

Οινόφυτα, 24 Μαΐου 2021

 

 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για την επικείμενη νέα δομή της ΧΑΛΚΟΡ, ήτοι την συγχώνευση της “FITCO A.E.” από τον τομέα Σωλήνων Χαλκού της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Συγκεκριμένα, ανακοινώνουμε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» και της κατά 100% θυγατρικής αυτής, μη εισηγμένης εταιρείας «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά τις συνεδριάσεις τους, την 14/5/2021, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της “FITCO” από την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ». Ο εταιρικός μετασχηματισμός εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας ότι στο μεσοδιάστημα η FITCO θα συνεχίσει να υφίσταται ως οντότητα, επομένως δεν θα υπάρχει απολύτως καμία μεταβολή στον τρόπο συνεργασίας μας. Για κάθε εξέλιξη θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση από πλευρά μας.

 

Η εν λόγω συγχώνευση θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας, συνέργειες και βέλτιστη αξιοποίηση των παραγωγικών και εμπορικών δυνατοτήτων, εδραιώνοντας την ΧΑΛΚΟΡ ως κορυφαία βιομηχανική δύναμη στη διεθνή αγορά διέλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού.

 

Στοχεύοντας υψηλά στο επίπεδο των υπηρεσιών μας, σημειώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των τμημάτων που συνεργάζεστε παραμένουν τα ίδια και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε υποστήριξη.

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Λώλος Π.                       Κοκκόλης Σ.