Ράβδοι Χαλκού

Οι ράβδοι χαλκού χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, στη διακόσμηση κ.λ.π.

ΚΡΑΜΑΤΑ

CU ETP – Ηλεκτρολυτικός χαλκός

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μαλακή, Ημίσκληρη και Σκληρή κατάσταση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ξύλινες Παλέτες και Ξυλοκιβώτια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm

???ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΗΚΟΣ
30 ÷ 16030 ÷ 11540 ÷ 100Πρέσσης1.5-5 μέτρα*
3 ÷ 605 ÷ 60Πάγκου1.5-5 μέτρα