Μολυβδούχος Ορείχαλκος Πίνακας

Material Designation

European StandardsEuropean StandardsUSAGB
NumberSymbolUNSBS
CW600NCuZn35Pb1C33500 / C34000 / C34500CZ118
CW601NCuZn35Pb2C34200 / C35300 / C38500CZ119
CW602NCuZn36Pb2AsC35330CZ132
CW603NCuZn36Pb3C36000CZ124
CW604NCuZn37Pb0,5C33500
CW606NCuZn37Pb2C35300CZ121 / CZ119 / CZ131
CW607NCuZn38Pb1C35000 / C37000
CW608NCuZn38Pb2C37700 / C35000 / C35300CZ128
CW609NCuZn38Pb4CZ121
CW610NCuZn39Pb0.5C36500CZ123/137
CW611NCuZn39Pb1C37100CZ129
CW612NCuZn39Pb2C37700CZ120
CW613NCuZn39Pb2SnC48500
CW614NCuZn39Pb3C38500CZ121
CW615NCu39Pb3Sn
CW616NCuZn40Pb1Al
CW617NCuZn40Pb2C38010 / C37700 / C38000CZ122
CW618NCuZn40Pb2AlC38000
CW619NCuZn40Pb2Sn
CW620NCuZn41Pb1AlC38000
CW621NCuZn42PbAl
CW622NCuZn43Pb1AlC38000
CW623NCuZn43Pb2CZ130
CW624NCuZn43Pb2AlCZ130
CW709RCuZn32Pb2AsFeSi
CW716RCuZn38Mn1AlC68600