Ορείχαλκος Υψηλής Αντοχής

Material Designation

European StandardsEuropean StandardsUSAGB
NumberSymbolUNSBS
CW704RCuZn23Al6Mn4Fe3Pb
CW705RCuZn25Al5Fe2Mn2PbC67000CZ116
CW708RCuZn31Si1
CW710RCuZn35Ni3Mn2AlPb
CW713RCuZn37Mn3Al2PbSiC67420CZ135
CW718RCuZn39Mn1AlPbSi
CW720RCuZn40Mn1Pb1CZ136
CW721RCuZn40Mn1Pb1AlFeSnCZ114
CW722RCuZn40Mn1Pb1FeSnCZ15
CW723RCuZn40Mn2Fe1