Νέα

Δείτε ανά Έτος:

Διπλή διάκριση της ElvalHalcor στα «Επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020»1ο βραβείο: Διεθνοποίησης και 2ο βραβείο: Καλύτερη εταιρία Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Η ElvalHalcor έλαβε το 1ο βραβείο “Διεθνοποίησης” και το 2ο βραβείο “Καλύτερης εταιρίας διεθνούς
δραστηριότητας” στο πλαίσιο των «Επιχειρηματικών βραβείων ΧΡΗΜΑ 2020». Τα «Επιχειρηματικά Βραβεία
ΧΡΗΜΑ» αναγνωρίζονται από την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα ως ένας καταξιωμένος θεσμός
ετήσιας αξιολόγησης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών. Για 18η συνεχή χρονιά, το ευρύ
επενδυτικό κοινό, οι αναγνώστες του οικονομικού-επενδυτικού περιοδικού ΧΡΗΜΑ, αλλά και οι επισκέπτες του
επιχειρηματικού-οικονομικού portal, banks.com.gr, ανέδειξαν και επιβράβευσαν τις εταιρίες που συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, της απασχόλησης και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Αναρτήθηκε 04-01-2021