Νέα

Δείτε ανά Έτος:

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 09/01/2014   Η «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 9η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο Ξενοδοχείο “PRESIDENT”, Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν τριάντα δύο (32) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 71.544.715 μετοχές επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι […]

Αναρτήθηκε 09-01-2014

Αναχρηματοδότηση δανεισμού Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.   Αναχρηματοδότηση δανεισμού Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ   Η ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.3556/2007, την αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ με την υπογραφή κοινοπρακτικών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους ?270.124.000 με συνδιοργανωτές την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ […]

Αναρτήθηκε 30-12-2013