Σεμινάρια της Halcor στη Θράκη με θέμα: «Πιστοποιημένοι χαλκοσωλήνες TALOS. Η βέλτιστη επιλογή για καύσιμα αέρια και θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις»

Ξενοδοχείο Ζ – Ξάνθη, Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Ξενοδοχείο ASTIR EGNATIA – Αλεξανδρούπολη, Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Σεμινάρια Halcor

Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεχνικά σεμινάρια της Halcor για το 2019 σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θερμοϋδραυλικών Ξάνθης και τον Σύνδεσμο Αδειούχων Θερμοϋδραυλικών Αλεξανδρούπολης.

Οι θεματικές των επιμέρους παρουσιάσεων που έγιναν από τον Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας κ. Βασίλη Γιωτόπουλο και τα στελέχη-μηχανικούς της εταιρείας κ. Πέτρο Σαλουφάκο, κ. Ευάγγελο Κολλιό και κ. Χρήστο Αλεξανδρή, ήταν οι εξής:

  • Εταιρική παρουσίαση Halcor
  • Χαλκοσωλήνες Cusmart
  • Μονώσεις – τεχνική παρουσίαση χαλκοσωλήνων
  • Χαλκός και φυσικό αέριο
  • Πιστοποιήσεις χαλκοσωλήνων

Επιπρόσθετα και πέραν της παρουσίασης των προϊόντων και της ανάλυσης των προδιαγραφών τα σεμινάρια επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΝ 305/2011, ο οποίος επιβάλλει τη χρήση πιστοποιημένων υλικών με σήμανση «CE» σε δομικές κατασκευές προς διασφάλιση των καταναλωτών.  Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις κατά την διάρκεια των εισηγήσεων στα στελέχη της Halcorαλλά και να υποβάλλουν προτάσεις που υποστηρίζουν την ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου.  Επίσης, διανεμήθηκαν δείγματα προϊόντων και ενημερωτικά φυλλάδια, τεχνικοί οδηγοί και διαφημιστικό υλικό.

Πέραν της επαγγελματικής κατάρτισης, τα σεμινάρια αποτέλεσαν κατάλληλη ευκαιρία προβολής του  επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης της Halcor η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό χαλκοσωλήνων στην Ευρώπη με συνεχώς αυξανόμενα μερίδια αγοράς καταδεικνύοντας την σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.          

Τα σεμινάρια έλαβαν εξαιρετικά σχόλια τα οποία αποτυπώθηκαν στις γραπτές αξιολογήσεις οι οποίες έγιναν από τους όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της κατάρτισης που προσφέρει η Halcor στους επαγγελματίες των θερμοϋδραυλικών εφαρμογών στην χώρα μας.