Κορωνοϊός και Αντιμικροβιακός χαλκός

                                                                                    

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 07 Φεβρουαρίου 2020

 

 

Κορωνοϊός και Αντιμικροβιακός χαλκός

 

 

Αναφορά από τον επιστημονικό σύμβουλο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού

 σε θέματα Υγείας Δρ. Πάνου Ευσταθίου.

 

Αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει κηρύξει επίσημα «Πανδημία» για τον κορωνοϊό Novel Coronavirus (2019-nCoV), η παγκόσμια εγρήγορση και η λήψη προστατευτικών μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του, είναι πραγματικότητα. Οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν χαμηλή θνησιμότητα και υψηλή μεταδοτικότητα.Το σημαντικότερο σχετικά με τον νέο ιό είναι να καθοριστεί η έκταση της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο και να αναγνωριστεί όλο το φάσμα των κλινικών του εκδηλώσεων.

 

Η ανθρωπότητα πριν 20 χρόνια περίπου γνώρισε άλλα δύο στελέχη από την οικογένεια των κορωνoϊών, τον κορωνοϊό SARS-CoV (2002-2004) και τον κορωνοϊό MERS-CoV (2012).

 

O κορωνοϊός της Γουχάν ή 2019-nCoV προκαλεί αναπνευστική νόσο, που συχνά είναι σοβαρή και ομοιάζει με τα κρούσματα που προκαλούνται από δύο άλλους παθογόνους ανθρώπινους αναπνευστικούς κορωνοϊούς, τον γνωστό SARS-CoV (Σοβαρές Αναπνευστικές Λοιμώξεις από κορωνοϊό) και τον MERS-CoV ή αλλιώς κορωνοϊό του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε όμως ότι ο 2019-nCoV χρησιμοποιεί τον ίδιο κυτταρικό υποδοχέα όπως ο SARS-CoV. Έτσι είναι πιθανόν ότι ο 2019-nCoV θα συμπεριφερθεί περισσότερο σαν τον SARS-CoV, θα προσαρμοστεί περαιτέρω στον ανθρώπινο ξενιστή και το πιθανότερο, ο ιός θα εξαπλωθεί συστηματικά.

 

Είναι γνωστή η δράση του Αντιμικροβιακού Χαλκού και η μείωση του φορτίου των μικροβίων και των ιών έως και 95% στις επιφάνειες του. Είναι σημαντικό ότι στις μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί in vitro αλλά και in vivo έχει αποδειχθεί ότι τα ιόντα χαλκού δρουν αντιϊκά μειώνοντας και εξαφανίζοντας τα μολυσματικά στελέχη αναπνευστικών ιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

 

Πειραιώς 252, 177 78 Ταύρος, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 (210) 4898298,Φαξ: +30 (210) 4898311,info@copperalliance.orgr, http://www.copperalliance.gr Company Reg. Name: Copper Alliance

 

 

 

 

 

Εξειδικεύοντας το θέμα της Αντιμικροβιακής δράσεως του Χαλκού, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούμε σε μία ερευνητική μελέτη του Καθηγητή William Keevil (Centre for Biological Sciences, University of Southampton, United Kingdom), «Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials»  (American  Society  for  Microbiology  2015 6 (6): e01697-15).

 

Σε αυτήν την ερευνητική μελέτη ο Καθηγητής Keevil καταγράφει την δραστική και ταχεία μείωση των κορωνoϊών Human Coronavirus 229E, στελέχη που ήταν υπεύθυνα για την γρίπη του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής MERS-Co σε έκθεσή τους, σε επιφάνειες αντιμικροβιακού χαλκού, έναντι επιφανειών από πλαστικό και ανοξείδωτο, όπου τα στελέχη παρέμειναν καθόλη την διάρκεια της μελέτης αναλοίωτα.

 

Στην μελέτη παρατηρήθηκε ότι ο ανθρώπινος κορωνοϊός 229Ε απενεργοποιήθηκε ταχέως, η δε έκθεσή του σε συγκεκριμένο κράμα χαλκού με νικέλιο, κατέστρεψε τα ιϊκά γονιδιώματα και επηρέασε ανεπανόρθωτα τη μορφολογία του ιού, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνθεσής του και της διασποράς των αιχμών της επιφάνειας. Τα ιόντα Cu (Ι) και Cu (II) ήταν υπεύθυνα για την απενεργοποίηση!

 

Το συγκεκριμένο κράμα χαλκού με νικέλιο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και παραγωγή του πρώτου Αντιμικροβιακού Ψηφιακού Θερμομέτρου “Alpha Check”, το οποίο έχει πάρει διεθνή βραβεία και διακρίσεις για την αποτελεσματικότητά του ενάντια στην εξάπλωση μικροβίων.

 

Τελικά οι επιφάνειες από το συγκεκριμένο κράμα χαλκού με νικέλιο, σε συνδυασμό με αποτελεσματικά σχήματα καθαρισμού και καλή κλινική πρακτική, βοηθούν στον έλεγχο της μετάδοσης των αναπνευστικών κορωνoϊών.

 

 

 

 

 

 

 

– Τέλος –

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εικόνες υψηλής ανάλυσης, επικοινωνήστε με:

 Νίκος Βεργόπουλος

 Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ. 2104898296

nick.vergopoulos@copperalliance.gr www.copperalliance.gr

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και μέλος του European Copper Institute (E.C.I.), που πρωταρχικό σκοπό έχει το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη διαχείριση των πόρων για την προώθηση του χαλκού στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Το E.I.A.X. χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Χαλκού (International Copper Association – I.C.A.), ένα παγκόσμιο δίκτυο από 27 Κέντρα Χαλκού, το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της χρήσης του χαλκού. Οι δραστηριότητες του

I.C.A. υλοποιούνται από περιφερειακά κέντρα χαλκού στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Λατινική Αμερική και την Ασία.

Η προώθηση των τελευταίων εξελίξεων, που αποδεικνύουν το ζωτικό ρόλο του χαλκού στο περιβάλλον και στην υγεία, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

Οι δραστηριότητες αυτές, επεκτείνονται σε έρευνες και μελέτες, με σκοπό τη δημιουργία μιας επιστημονικής πλατφόρμας πληροφοριών και δεδομένων, σε τομείς κρίσιμους για την κοινωνία και τη βιομηχανία και οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε, οι αποφάσεις που λαμβάνονται να έχουν την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί τεχνική βιβλιοθήκη και ιστοσελίδα, www.copperalliance.gr όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το χαλκό και τις εφαρμογές του.

Σκοπός του Ε.Ι.Α.Χ. είναι, η υλοποίηση ενός δυναμικού ολοκληρωμένου προγράμματος που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η ενημέρωση αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, σπουδαστών και τεχνικών εταιριών, η εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη, η

 

 

 

 

 

επιστημονική καθοδήγηση πάνω σε θέματα που αφορούν στο χαλκό και στα κράματά του,

                                                                                    

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 07 Φεβρουαρίου 2020

 

 

Κορωνοϊός και Αντιμικροβιακός χαλκός

 

 

Αναφορά από τον επιστημονικό σύμβουλο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού

 σε θέματα Υγείας Δρ. Πάνου Ευσταθίου.

 

Αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει κηρύξει επίσημα «Πανδημία» για τον κορωνοϊό Novel Coronavirus (2019-nCoV), η παγκόσμια εγρήγορση και η λήψη προστατευτικών μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του, είναι πραγματικότητα. Οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν χαμηλή θνησιμότητα και υψηλή μεταδοτικότητα.Το σημαντικότερο σχετικά με τον νέο ιό είναι να καθοριστεί η έκταση της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο και να αναγνωριστεί όλο το φάσμα των κλινικών του εκδηλώσεων.

 

Η ανθρωπότητα πριν 20 χρόνια περίπου γνώρισε άλλα δύο στελέχη από την οικογένεια των κορωνoϊών, τον κορωνοϊό SARS-CoV (2002-2004) και τον κορωνοϊό MERS-CoV (2012).

 

O κορωνοϊός της Γουχάν ή 2019-nCoV προκαλεί αναπνευστική νόσο, που συχνά είναι σοβαρή και ομοιάζει με τα κρούσματα που προκαλούνται από δύο άλλους παθογόνους ανθρώπινους αναπνευστικούς κορωνοϊούς, τον γνωστό SARS-CoV (Σοβαρές Αναπνευστικές Λοιμώξεις από κορωνοϊό) και τον MERS-CoV ή αλλιώς κορωνοϊό του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε όμως ότι ο 2019-nCoV χρησιμοποιεί τον ίδιο κυτταρικό υποδοχέα όπως ο SARS-CoV. Έτσι είναι πιθανόν ότι ο 2019-nCoV θα συμπεριφερθεί περισσότερο σαν τον SARS-CoV, θα προσαρμοστεί περαιτέρω στον ανθρώπινο ξενιστή και το πιθανότερο, ο ιός θα εξαπλωθεί συστηματικά.

 

Είναι γνωστή η δράση του Αντιμικροβιακού Χαλκού και η μείωση του φορτίου των μικροβίων και των ιών έως και 95% στις επιφάνειες του. Είναι σημαντικό ότι στις μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί in vitro αλλά και in vivo έχει αποδειχθεί ότι τα ιόντα χαλκού δρουν αντιϊκά μειώνοντας και εξαφανίζοντας τα μολυσματικά στελέχη αναπνευστικών ιών.

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

 

Πειραιώς 252, 177 78 Ταύρος, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 (210) 4898298,Φαξ: +30 (210) 4898311,info@copperalliance.orgr, http://www.copperalliance.gr Company Reg. Name: Copper Alliance

 

 

 

 

 

Εξειδικεύοντας το θέμα της Αντιμικροβιακής δράσεως του Χαλκού, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούμε σε μία ερευνητική μελέτη του Καθηγητή William Keevil (Centre for Biological Sciences, University of Southampton, United Kingdom), «Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials»  (American  Society  for  Microbiology  2015 6 (6): e01697-15).

 

Σε αυτήν την ερευνητική μελέτη ο Καθηγητής Keevil καταγράφει την δραστική και ταχεία μείωση των κορωνoϊών Human Coronavirus 229E, στελέχη που ήταν υπεύθυνα για την γρίπη του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής MERS-Co σε έκθεσή τους, σε επιφάνειες αντιμικροβιακού χαλκού, έναντι επιφανειών από πλαστικό και ανοξείδωτο, όπου τα στελέχη παρέμειναν καθόλη την διάρκεια της μελέτης αναλοίωτα.

 

Στην μελέτη παρατηρήθηκε ότι ο ανθρώπινος κορωνοϊός 229Ε απενεργοποιήθηκε ταχέως, η δε έκθεσή του σε συγκεκριμένο κράμα χαλκού με νικέλιο, κατέστρεψε τα ιϊκά γονιδιώματα και επηρέασε ανεπανόρθωτα τη μορφολογία του ιού, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνθεσής του και της διασποράς των αιχμών της επιφάνειας. Τα ιόντα Cu (Ι) και Cu (II) ήταν υπεύθυνα για την απενεργοποίηση!

 

Το συγκεκριμένο κράμα χαλκού με νικέλιο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και παραγωγή του πρώτου Αντιμικροβιακού Ψηφιακού Θερμομέτρου “Alpha Check”, το οποίο έχει πάρει διεθνή βραβεία και διακρίσεις για την αποτελεσματικότητά του ενάντια στην εξάπλωση μικροβίων.

 

Τελικά οι επιφάνειες από το συγκεκριμένο κράμα χαλκού με νικέλιο, σε συνδυασμό με αποτελεσματικά σχήματα καθαρισμού και καλή κλινική πρακτική, βοηθούν στον έλεγχο της μετάδοσης των αναπνευστικών κορωνoϊών.

 

 

 

 

 

 

 

– Τέλος –

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εικόνες υψηλής ανάλυσης, επικοινωνήστε με:

 Νίκος Βεργόπουλος

 Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ. 2104898296

nick.vergopoulos@copperalliance.gr www.copperalliance.gr

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και μέλος του European Copper Institute (E.C.I.), που πρωταρχικό σκοπό έχει το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη διαχείριση των πόρων για την προώθηση του χαλκού στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Το E.I.A.X. χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Χαλκού (International Copper Association – I.C.A.), ένα παγκόσμιο δίκτυο από 27 Κέντρα Χαλκού, το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της χρήσης του χαλκού. Οι δραστηριότητες του

I.C.A. υλοποιούνται από περιφερειακά κέντρα χαλκού στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Λατινική Αμερική και την Ασία.

Η προώθηση των τελευταίων εξελίξεων, που αποδεικνύουν το ζωτικό ρόλο του χαλκού στο περιβάλλον και στην υγεία, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

Οι δραστηριότητες αυτές, επεκτείνονται σε έρευνες και μελέτες, με σκοπό τη δημιουργία μιας επιστημονικής πλατφόρμας πληροφοριών και δεδομένων, σε τομείς κρίσιμους για την κοινωνία και τη βιομηχανία και οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε, οι αποφάσεις που λαμβάνονται να έχουν την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί τεχνική βιβλιοθήκη και ιστοσελίδα, www.copperalliance.gr όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το χαλκό και τις εφαρμογές του.

Σκοπός του Ε.Ι.Α.Χ. είναι, η υλοποίηση ενός δυναμικού ολοκληρωμένου προγράμματος που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η ενημέρωση αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, σπουδαστών και τεχνικών εταιριών, η εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη, η επιστημονική καθοδήγηση πάνω σε θέματα που αφορούν στο χαλκό και στα κράματά του, καθώς και η ενθάρρυνση νέων ιδεών για τις εφαρμογές αυτού του μετάλλου.