Ετήσια συνάντηση πωλήσεων

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ

 

Η Halcor πραγματοποίησε την ετήσια συνάντηση πωλήσεων, της οποίας στόχος ήταν να επικοινωνηθούν οι επιδόσεις της εταιρείας σε σχέση με το προηγούμενο έτος και όσο αφορά στην παραγωγή, τα οικονομικά αποτελέσματα, την επίτευξη εμπορικών στόχων και την παροχή ειδικής κατάρτισης σε ειδικά θέματα όπως οι σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης.
 
Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και έγινε  ενημέρωση των στόχων του προϋπολογισμού και του πλάνου πωλήσεων για το τρέχον έτος.
 
Με την παρουσία και τις θέσεις που ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής μας Δρ. Π. Σαπουντζής, τα στελέχη μας παρουσίασαν βασικά θέματα που επιλέχθηκαν για την Ετήσια Συνάντηση Πωλήσεων αυτής της χρονιάς. Μετά από κάθε παρουσίαση ακολούθησε περαιτέρω χρόνος ερωτήσεων και απαντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
 
Οικονομικά (Σ. Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής)
Παραγωγή (Α. Καϊμενόπουλος, Διευθυντής εργοστασίου χαλκοσωλήνων)
Φωνή της επιχείρησης (Γ. Μαυργάνης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)
Ανάλυση Ανταγωνισμού (Α. Κομπότης, Ελεγκτής Οικονομικών Πληροφοριών)
Μέθοδοι κοστολόγησης βιομηχανικών προϊόντων (Δ. Καφόρος, Βοηθός Οικονομικού Διευθυντή)
Πωλήσεις (Π. Λώλος, Εμπορικός Διευθυντής)
 
Συνολικά, ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση με αφοσίωση και αλληλεπίδραση από όλους τους παρευρισκόμενους – συμπεριλαμβανομένων συναδέλφων από τα κεντρικά μας γραφεία καθώς επίσης και από μητρικές εταιρείες. Ένας πολύ καλός τρόπος δημιουργίας εσωτερικών δεσμών και εκπαίδευσης την ομάδα μας σε ένα εταιρικό και κοινωνικό γεγονός.
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΟΡ

Η Χαλκόρ αποτελεί τον κλάδο σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor Α.Ε., μια σύγχρονη βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού και κατέχει σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Χαλκόρ προσφέρει καινοτόμες λύσεις, προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της στους τομείς της ύδρευσης – θέρμανσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας και της αρχιτεκτονικής μεταξύ άλλων.