Εγχειρίδιο Υδραυλικών

Κατανόηση της έκθεσης στο νέο κορωνοϊό –2 (-19) για τους επαγγελματίες υδραυλικούς

Στόχος αυτού του ενημερωτικού εγγράφου είναι να παρέχει πληροφορίες στους επαγγελματίες υδραυλικούς που εργάζονται σε συστήματα αποβλήτων και αποχετεύσεων σχετικά με τον τρόπο προστασίας τους, των αγαπημένων τους και των συναδέλφων τους, κατά τη διάρκεια της σημερινής πανδημίας του νέου κορωνοϊού –2. Οι επαγγελματίες υδραυλικοί στηρίζουν υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως η παροχή καθαρού πόσιμου νερού και η απομάκρυνση λυμάτων, προστατεύοντας τον αστικό πληθυσμό από τον κίνδυνο εκτεταμένων ασθενειών.