Βραβεύτηκε το Νοσοκομείο Βόλου για την επιχάλκωση της ΜΕΘ – Μειώθηκαν κατά 50% οι λοιμώξεις.

Η διευθύντρια της ΜΕΘ κ. Καραθάνου τόνισε πως «η επιχάλκωση της ΜΕΘ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και ήδη έχουμε αποτελέσματα ενός έτους από την υποδομή που έχει δημιουργηθεί. Το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως έχουμε μείωση τουλάχιστον μέχρι και 50% σε μία από τις μορφές των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως είναι η πνευμονία του αναπνευστήρα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο μέτρο δρα συμπληρωματικά σε ένα σύνολο μέτρων που έχουμε λάβει και σχετίζονται με τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Ο χαλκός, επειδή έχει αντιμικροβιακή δράση, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην όλη αυτή προσπάθεια.

https://lnkd.in/dtwwAa6