Αναγνώριση της ElvalHalcor ως True Leader για το 2017

ElvalHalcor

Η ElvalHalcor διακρίθηκε για 6η συνεχή χρονιά ως «True Leader», στο πλαίσιο του ομώνυμου και αναγνωρισμένου θεσμού της ICAP. Στη φετινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα βραβεύθηκαν συνολικά 61 εταιρίες και 9 όμιλοι, ηγέτες της ελληνικής οικονομίας. Ο θεσμός “True Leader” εδώ και οκτώ χρόνια αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις Εταιρίες και τους Ομίλους που συνδυάζουν τέσσερα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια: τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την ηγετική θέση στον κλάδο και την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.

ElvalHalcor recognised as True Leader for 2017

Η ElvalHalcor είναι μία σύγχρονη και δυναμική εταιρία επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων με διεθνή εμβέλεια και υψηλή εξειδίκευση στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού. Η επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα της ElvalHalcor βασίζεται στην έντονα εξωστρεφή εμπορική παρουσία της σε παγκόσμιο επίπεδο, τη διαρκή πρωτοπορία και τη συνεχή επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία με γνώμονα την πελατοκεντρική φιλοσοφία.
 
Όσον αφορά την οικονομική επίδοση της ElvalHalcor, ο ετησιοποιημένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor κατέγραψε αύξηση κατά 21,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθε σε 1.863 εκ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 160,5 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 28,7%, ενώ οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρίας ξεπέρασαν τα 47 εκ. ευρώ. Αποδεικνύοντας τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα της Εταιρίας, το 2017 και σε ετησιοποιημένη βάση οι πωλήσεις της ElvalHalcor που αφορούσαν τις εκτός Ελλάδας αγορές διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 80% επί του κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, το 2017, η ElvalHalcor κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να αυξήσει τις θέσεις απασχόλησης κατά 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ και οι θυγατρικές εταιρίες του κλάδου
αλουμινίου και του κλάδου χαλκού σημείωσαν αντίστοιχα 5,1% και 4,3% αύξηση των θέσεων απασχόλησης.
 

Σχετικά με την ElvalHalcor:

Η ElvalHalcor (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η Εταιρία δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2017 μέσω της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μιας από τις διεθνώς σημαντικότερες εταιρίες έλασης αλουμινίου, από τη ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, της μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com.
 

Σχετικά με την ICAP:

Η ICAP, είναι η μοναδική εταιρία που έχει αναγνωριστεί ως Rating Agency από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority (ESMA). Ο θεσμός “True Leaders”, τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα www.icap.gr.