Βιομηχανικές εφαρμογές

TALOSⓇ LPG

Οχήματα υγραερίου

Το υγραέριο αυτοκινήτων είναι ο όρος που χρησιμοποιείται γενικά για το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG), όταν χρη-σιμοποιείται στην πρόωση χερσαίων οχημάτων. Το LPG έχει θερμογόνο δύναμη παρόμοια με αυτήν της βενζίνης, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό ως καύσιμο αυτοκινητιστικής χρή-σης. Τα κύρια συστατικά αέρια του υγραερίου αυτοκινήτων είναι το προπάνιο (C3H8) και το βουτάνιο (C4H10).
Ύστερα από την πρόσφατη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ECE-R67, η ΧΑΛΚΟΡ ανέπτυξε τους χαλκοσωλήνες TALOS LPG για χρήση σε οχήματα υγραερίου, οι οποίοι αντεπεξέρχονται με επιτυχία στους αυστηρότερους ελέγχους.

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Κατάσταση προϊόντοςΣυμβολισμός κατά EN 1057Ελάχιστο φορτίο θραύσης N/mm2Ελάχιστη επιμήκυνση Α%
ΜαλακόR-22022040

Υλικό κατασκευής

ΣΩΛΗΝΑ:
Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu)
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ:
Πολυαιθυλένιο Υψηλής Θερμικής Αντοχής (PE-RT), ή Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Mέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95°C

Προδιαγραφές

EN 12449

Οι χαλκοσωλήνες TALOS LPG παράγονται σύμφωνα με την εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12449.
Η εξωτερική πλαστική επένδυση μειώνει την απώλεια θερμότητας, αποτρέπει τα εγκαύματα των χρηστών, προστατεύει τους χαλκοσωλήνες από τα επιθετικά περιβάλλοντα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. Η εξωτερική πλαστική επένδυση είναι ελαστική και επιτρέπει την κάμψη και κάθε άλλο χειρισμό κατά την εγκατάσταση.
Οι χαλκοσωλήνες TALOS LPG πληρούν τις απαιτήσεις του ECΕ-R67 και ικανοποιούν τον γερμανικό κανονισμό για δοχεία πιέσεως AD 2000/W6.

Χαλκοσωλήνες για αέριο αυτοκινήτων. Διαστάσεις, επιτρεπόμενες πιέσεις και βάρη

Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)*Πάχος τοιχώματος χαλκοσωλήνα (mm)*Βάρος (kg/m)**Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (bar)
60,80,116142
60,90,128162
61,00,140183
80,80,161104
80,90,179118
81,00,196133

* Οι τιμές που υποδεικνύονται στον πίνακα σχετίζονται με την εξωτερική
διάμετρο του χαλκοσωλήνα, εκτός της επένδυσης απο πλαστικό.
Το πάχος της επένδυσης κυμαίνεται απο 0,7 έως 1,0 mm.
** Βάρος χαλκοσωλήνα μόνο (εκτός της εξωτερικής πλαστικής επένδυσης)

Οι τιμές της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας υπολογίζονται για κατάσταση υλικού R200. Ο συντελεστής ασφαλείας λαμβάνεται ίσος με 3.5. Λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο τοίχωμα λόγω κατασκευαστικής ανοχής. Δεν λαμβάνονται υπόψη κατεργασίες μετά την παράδοση του προϊόντος.
Για θερμοκρασίες λειτουργίας έως και 100°C.