Η γυναίκα στη Βιομηχανία. Η γυναίκα στη ΧΑΛΚΟΡ.

Κρατάτε στα χέρια σας ένα ακόμα τεύχος, αφιερωμένο στους ανθρώπους της ΧΑΛΚΟΡ.
Τα άτομα που φιλοξενούμε, είναι άτομα, τα οποία στελεχώνουν διαφορετικά τμήματα της Εταιρείας, σε διαφορετικές θέσεις, με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το Φύλο.

Click to read.