Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν.3556/2007 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετοχών Εισηγμένης Εταιρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν.3556/2007 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετοχών Εισηγμένης Εταιρίας

 
Η Χαλκόρ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, βάσει του Ν.3556/2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007, της εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του κανονισμού του ΧΑ και κατόπιν ενημερώσεων που έλαβε στις 29/2/2016 από την εταιρία «Viohalco SA/NV», ότι λόγω της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης της Viohalco SA/NV (απορροφώσα εταιρία) με απορρόφηση των «ΕΛΒΑΛ ΕΤ. Συμμετοχών ΑΕ», «ΔΙΑΤΟΥΡ ΑΕ», «ALCOMET AE» και «EUFINA ΑΕ» που συνέβη την 26/2/2016, η «Viohalco SA/NV» κατέχει επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (101.279.627) της Χαλκόρ Α.Ε. άμεσο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου 69.149.516 ήτοι ποσοστό 68,28%