Κύριες δράσεις σε σχέση με τον κορωνοϊό Covid-19

Κύριες δράσεις σε σχέση με τον κορωνοϊό Covid-19
 
Ως υπεύθυνος οργανισμός, η ΧΑΛΚΟΡ λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας.  Δεδομένης της ανησυχίας σχετικά με τον παγκοσμίως διαδεδομένο ιό SARS-CoV-2 και τη νόσο COVID-19, γνωστή και ως Coronavirus – Κορωνοϊό, η ΧΑΛΚΟΡ επιθυμεί να ενημερώσει τους πελάτες της, ότι με πλήρη διαφάνεια ενεργοποιήθηκε το Πρωτόκολλο COVID-19 και η αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την παρακολούθηση και εφαρμογή του. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει λεπτομερή βήματα υλοποίησης για κάθε πιθανή περίπτωση, πρόσβαση, αρμοδιότητα, καθώς και απαγορεύσεις. Οι κύριες δράσεις είναι οι εξής:
 
? Όλοι οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και όλοι όσοι εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ ελέγχονται με θερμόμετρο στην είσοδο και προχωρούν σύμφωνα με την λεπτομερή καθοδήγηση του πρωτοκόλλου. Ειδικό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από όσους έχουν πρόσφατα ταξιδέψει σε χώρες του εξωτερικού. Η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο είναι υποχρεωτική, ενώ έχουν τοποθετηθεί δοχεία σε κάθε σταθμό εργασίας. Παρέχονται ιατρικές προστατευτικές μάσκες και γάντια σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες των θέσεων εργασίας.  ? Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στις εταιρείες μεταφορών, ώστε όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν και να φορούν ιατρικές μάσκες, ιατρικά προστατευτικά γάντια και έχει ζητηθεί να κρατήσουν απόσταση 2 μέτρων από τους υπαλλήλους και τους πελάτες της ΧΑΛΚΟΡ. ? Ενημερώνεται συνεχώς η εσωτερική επικοινωνία με σχετικές ανακοινώσεις και πάντα σύμφωνα με την καθοδήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. ? Οι επισκέψεις και τα ταξίδια έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και μόνο κατόπιν εγκρίσεως. Όλες οι εκδηλώσεις, οι συναντήσεις και οι εκπαιδεύσεις έχουν μεταβεί σε τηλεδιασκέψεις, εφόσον είναι εφικτό, είτε έχουν αναβληθεί. ? Έχουν αυξηθεί οι διαθέσιμοι χώροι στους σταθμούς εργασίας, τα λεωφορεία μετακίνησης προσωπικού και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να διατηρηθεί απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων και ελάχιστος χρόνος κοινής παρουσίας.  Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι -όπου είναι εφικτό- και δίδονται άδειες ειδικού σκοπού, ειδικά για τους εργαζόμενους που θεωρούνται πιο ευάλωτοι. ? Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθορίζονται οδηγίες για τον χειρισμό οποιασδήποτε πιθανής περίπτωσης και συγκεκριμένοι χώροι έχουν καθοριστεί ως χώροι απομόνωσης του προς διερεύνηση περιστατικού. ? Έχει αυξηθεί ο καθημερινός καθαρισμός και έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση, η οποία και θα πραγματοποιείται επανειλημμένα σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
 
Η ΧΑΛΚΟΡ στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων της και των συνεργατών της κάτι που απαιτεί τη κατανόηση και τη πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν πρώτη μέριμνα και είναι σημαντικό για όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι, ώστε να ξεπεραστεί η τρέχουσα κατάσταση.
 
Η ΧΑΛΚΟΡ θα αναθεωρεί τις λειτουργίες της και τα πρωτόκολλα της βασιζόμενη στη δυναμικότητα των εξελίξεων.


 
Οινόφυτα, 16/3/20