Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ElvalHalcor, ως δραστήριο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του διεθνούς βιομηχανικού κλάδου, είναι υπερήφανη που υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τις ελληνικές μικρομεσαίες και start-ups επιχειρήσεις, παρέχοντας καθοδήγηση και τεχνογνωσία. 
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το ΕλληνοΑμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 
Μέσω του Roots επιδιώκεται η ανάδειξη ανταγωνιστικών και εμπορικά αξιοποιήσιμων επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων εταιριών, με βασικό σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε επενδυτικά κεφάλαια και την εξοικείωσή τους με κανόνες και βέλτιστες πρακτικές, όπως διαμορφώνονται διεθνώς. 
 
Τη λειτουργία του προγράμματος υποστηρίζουν κορυφαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καθοδηγούν τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα εταιρίες στην προετοιμασία και επικοινωνία της επενδυτικής τους πρότασης. Το ρόλο του Mentor και του Investment Advisor αναλαμβάνουν έμπειρα στελέχη από τους Advisory Partners και από κορυφαίες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που στηρίζουν το πρόγραμμα ως Corporate  Champions.  Στον πρώτο κύκλο του Roots, η ElvalHalcor, μαζί με άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρίες, συμμετέχει ως Corporate  Champion και υψηλόβαθμα στελέχη της έχουν αναλάβει το ρόλο του Mentor.
 
 
Σχετικά με την ElvalHalcor Η ElvalHalcor (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής προϊόντων αλουμινίου και χαλκού. Η Εταιρία δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2017 μέσω της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μιας από τις διεθνώς σημαντικότερες εταιρίες έλασης αλουμινίου, από τη ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, της μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com.
 
Σχετικά με το Roots Το Roots στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και start-ups στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό διατίθενται στο σύνδεσμο https://www.roots-program.com/)