Τελευταίες ενημερώσεις

Δείτε ανά Έτος:

HALCOR Main Actions H&S via HR

Η εταιρεία μας στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων της και των συνεργατών της κάτι που απαιτεί την κατανόηση και την πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Τονίζεται δε, ότι η συλλογική ευθύνη δεν υποκαθιστά την ατομική πράγμα που κάνει απαραίτητη την αίσθηση καθήκοντος όλων μας.

Αναρτήθηκε 13-03-2020