Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός

TALOSⓇ S80

Ψύξη

Συστήµατα CO2

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα φυσικό συστατικό της ατµόσφαιρας και χρησιµοποιείται ως ψυκτικό µέσο από τα πρώτα χρόνια της τεχνολογίας της ψύξης.  Το CO2 εντάσσεται στα φυσικά ψυκτικά και αποτελεί µια από τις φιλικότερες προς το περιβάλλον επιλογές καθώς είναι µη εύφλεκτο, µη τοξικό, έχει µηδενικό ODP και GWP ίσο µε 1. Λόγω των ιδιαίτερων θερµοδυναµικών ιδιοτήτων του, τα συστήµατα ψύξης CO2  απαιτούν υψηλές πιέσεις για µια αποδοτική λειτουργία. Το CO2  παρουσιάζει χαµηλή κρίσιµη θερµοκρασία και ταυτόχρονα υψηλή κρίσιµη πίεση, 31°C και 73.8bar αντίστοιχα.  

Οι κύκλοι ψύξης που δουλεύουν µε CO2 µπορούν να είναι υποκρίσιµοι (subcritical) ή διακρίσιµοι (transcritical). Ο χαρακτηρισµός του κύκλου γίνεται σε σχέση µε κατάσταση του CO2 στα διάφορα σηµεία του κύκλου.  Όταν το CO2  βρίσκεται «κάτω» από το κρίσιµο σηµείο (δηλαδή µε πίεση µικρότερη της κρίσιµης) τότε ο κύκλος χαρακτηρίζεται υποκρίσιµος.  ∆ιακρίσιµος χαρακτηρίζεται ο κύκλος αν η πίεση του CO2   ξεπερνά την κρίσιµη σε οποιοδήποτε σηµείο.

Η πίεση σχεδιασµού των συστηµάτων CO2 εξαρτάται από την αντίστοιχη κατάσταση του ψυκτικού στα διάφορα σηµεία του κύκλου.  Η πίεση σχεδιασµού 80bar καλύπτει όλα τα υποκρίσιµα συστήµατα CO2 σε κατάσταση λειτουργίας και αναµονής. 

TALOS S80

Οι σωλήνες χαλκού TALOS S80 είναι ειδικά σχεδιασµένοι για πίεση λειτουργίας έως και 80bar και έχουν ενισχυµένο πάχος τοιχώµατος σε σχέση µε τους σωλήνες TALOSACR.

Οι σωλήνες TALOS S80 µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συστήµατα µε πίεση λειτουργίας έως και 80bar. Πρακτικά αυτό συναντάται σε όλα τα σηµεία ενός υποκρίσιµου κύκλου (υψηλή πίεση και χαµηλή πίεση) και στη γραµµή χαµηλής πίεσης των διακρίσιµων κύκλων.

Οι γνωστές πρακτικές εγκατάστασης χαλκοσωλήνων σε ψυκτικούς κύκλους παραµένουν και για τους σωλήνες TALOS S80, (βλ. σχετικό πρότυπο EN378 για κατευθυντήριες οδηγίες).

Χαρακτηριστικά TALOS S80

 • Ειδικά σχεδιασµένοι για υποκρίσιµους κύκλους CO2
 • Κατάλληλοι για συστήµατα ψύξης και κλιµατισµού µε πίεση σχεδιασµού έως και 80bar
 • Εγκατάσταση µε τις παραδοσιακές τεχνικές και εξοπλισµό
 • Εξαιρετικές ιδιότητες επεξεργασίας εν ψυχρώ
 • Λεία εσωτερική επιφάνεια για βελτιστοποίηση της ροής του µέσου
 • Εσωτερική επιφάνεια υψηλής καθαρότητας
 • Σταθερές µηχανικές ιδιότητες σε µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος
 • Κατάλληλοι για θερµή κόλληση
 • Συµβατοί µε τα τυπικά εξαρτήµατα συνδέσεων ACR
TALOSS80 για 80bar1
Εξωτερική ΔιάμετροςΠάχος Τοιχόματος
[inch][mm][mm][inch]
5/16”7,940,700,028
3/8”9,530,800,031
1/2”12,700,900,035
5/8”15,881,050,041
3/4”19,051,300,051
7/8”22,231,500,059
1 1/8”28,581,900,075
1 3/8”34,932,300,091
1 5/8”41,282,700,106
2 1/8”53,983,600,142
2 5/8”66,684,500,177

1.Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN14276:2020. Για θερμοκρασίες λειτουργίας από -196°C έως και 100°C.

Προδιαγραφές

Το υλικό των σωλήνων TALOS S80 είναι καθαρός χαλκός DHP (CW024A, UNS 12200). Παράγονται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12735-1 και είναι σχεδιασµένοι σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξοπλισµό υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive – PED) 2014/68/EU.

Συσκευασίες παράδοσης

 • Ευθύγραµµα µήκη σε δέµατα (σε σκληρή κατάσταση) και σε     ξυλοκιβώτια (σε µαλακή κατάσταση)
 • Ρόλοι (pancakes-PNC) σε θερµοσυρρικνούµενη πλαστική «ατοµική» συσκευασία και συναρτήσει των απαιτήσεων της αγοράς, τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια και παλέτες.