Εξαρτήματα και προφίλ χαλκού

Η FITCO εμπορεύεται εξαρτήματα από λάμες και προφίλ χαλκού σύμφωνα με τα σχέδια και τις απαιτήσεις του πελάτη. Τα εξαρτήματα και τα προφίλ χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων και μετασχηματιστών. Στα εξαρτήματα μπορεί να γίνει επαργύρωση και επικασσιτέρωση κατόπιν ζήτησης.