Ορείχαλκος με Χαμηλό Μόλυβδο

Λόγω της μέγιστης περιεκτικότητας σε μόλυβδο 0,2%, τα κράματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο συμμορφώνονται πλήρως με τον Κώδικα Υγείας και Ασφάλειας της Καλιφόρνια (1953) και με τον νόμο Vermont 193 σχετικά με το μόλυβδο στα συστήματα πόσιμου νερού, βασίζονται επίσης στην οδηγία 2002/95 /EC (RoHS), DM 174 del 06/04/2004, DIN 50930-6 Norm. Το εμπορικό όνομα της Fitco για το κράμα CW510L είναι Free Brass ™ 1 και για το CW511L είναι Free Brass ™ 2. Αυτά τα κράματα, τα οποία είναι κατάλληλα για εφαρμογές σε άμεση επαφή με το πόσιμο νερό, είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το αμερικάνικο πρότυπο NSF / ANSI 372 και είναι διαθέσιμα σε ράβδους σε όλο το διαστασιακό εύρος των στρογγυλών, εξαγωνικών Και τετραγωνικών διατομών. Επιπλέον, είναι κατάλληλα για θερμή σφυρηλάτηση ή μηχανική κατεργασία.
Η Fitco έχει τη δυνατότητα παραγωγής συμπαγών και διάτρητων ράβδων και σωλήνων χωρίς συγκόλληση από κράμα ορειχάλκου με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο Free BrassTM.

Ιδιότητες

Το Free Brass ™ 1 είναι κατάλληλο για μηχανικές κατεργασίες και εφαρμογές θερμής σφυρηλασίας, παρουσιάζοντας καλύτερη κατεργασιμότητα από το Free Brass ™ 2, το οποίο είναι κατάλληλο κυρίως για σφυρηλασία και παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση σε διάβρωση λόγω της προσθήκης As.

Τα χαρακτηριστικά των κραμάτων Free Brass ™ είναι παρόμοια με εκείνα των μολυβδούχων κραμάτων, τα οποία είναι κατεργάσιμα με ελάχιστες τροποποιήσεις όσον αφορά τα εργαλεία και την ταχύτητα τροφοδοσίας. Επίσης, οι επιστροφές της κατεργασίας (γρέζια, αποκόμματα) μπορούν να ανακυκλωθούν ακόμη και αν αναμειχθούν με τα κοινά μολυβδούχα κράματα. Είναι επίσης κατάλληλα για προϊόντα που προορίζονται για τη βιομηχανία αερίου, καθώς αυτά τα κράματα παρουσιάζουν ελάχιστο κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα.

Εφαρμογές

Ο ορείχαλκος με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο είναι κατάλληλος για εφαρμογές σε πόσιμο νερό (στρόφιγγες, βαλβίδες, εξαρτήματα κ.λπ.), για χρήση σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, για την κατασκευή σφυρηλατημένων και χυτών εξαρτημάτων και για εξαρτήματα αερίου.

Material Designation

European Standards
Number
European Standards
Symbol
USA
UNS
GB
BS
CW509LCuZn40C28000CZ109
CW510LCuZn42C28500
CW511LCuZn38AsC27453