Βράβευση της Halcor στα “Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019”

Βράβευση της Halcor στα

“Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019”

 

Οινόφυτα, 20 Δεκεμβρίου 2019

 

Στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO Sustainability Dialogue & Awards, η Halcor (ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor Α.Ε.) βραβεύτηκε στον πυλώνα Περιβάλλον για το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει, σχετικά με τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Η εκδήλωση για την απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.   

 

Ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor Α.Ε. προχώρησε στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση μίας εθελοντικής υπεύθυνης πρακτικής, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών αποβλήτων {ΡΕ) που προκύπτουν από την παραγωγική της διαδικασία. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας που δεσμεύεται να εφαρμόζει η Εταιρία.

 

Ο κ. Κολυφέτης Ευστράτιος, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος της Halcor παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε ότι: «υπηρετώντας με συνέπεια τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η Halcor σκέφτεται πλέον “κυκλικά” και επενδύει διαρκώς σε πρακτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος».

 

Σχετικά με την Halcor:

Η Halcor (www.halcor.com) είναι ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor Α.Ε. και μαζί με τέσσερεις ακόμα εταιρίες συγκροτούν τον κλάδο χαλκού της ElvalHalcor που ειδικεύεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού με δυναμική εμπορική παρουσία στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Για περισσότερα από

80 χρόνια, η Halcor προσφέρει καινοτόμες και προστιθέμενης αξίας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών σε τομείς όπως υδραυλικά, HVAC&R, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αρχιτεκτονική, μηχανική και βιομηχανική παραγωγή.

 

Σχετικά με το θεσμό «Bravo“:

Ο θεσμός Βrανο, αποτελεί έναν θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με 6άση τις πρωτο6ουλίες που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Μέσω των 250 πρωτο6ουλιών και των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στο θεσμό BRAVO αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών από τους Οργανισμούς αυτούς, που συμ6άλλουν στη δημιουργία της ‘ΈΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙO.”