Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

TALOSⓇ GEOTHERM™

Γεωθερμική θέρμανση και Ψύξη

Οι χαλκοσωλήνες TALOS GEOTHERM παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12735 για εφαρμογές κλιματισμού και ψύξης. Οι χαλκοσωλήνες TALOS GEOTHERM είναι  πιστοποιημένοι έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του PED 97/23, καθώς και τον γερμανικό κανονισμό AD 2000/W0 για δοχεία πιέσεως. Οι σερπαντίνες χαλκού γεωθερμίας είναι σφραγισμένες στα άκρα τους, για τη διατήρηση της καθαρότητας του εσωτερικού τους, και προαιρετικά μπορούν να εφοδιαστούν με εξωτερική προστατευτική επένδυση πολυολεφίνης. Επιπλέον, οι σερπαντίνες μπορούν να παρέχονται προφορτισμένες με αέριο άζωτο για να εξασφαλιστεί η απόλυτη αεριοστεγανότητά τους και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της εγκατάστασης.

Υλικό

Φωσφορικά αποξειδωμένος χαλκός με (κατ’ ελάχιστο) 99,90% περιεκτικότητα σε χαλκό, συγκέντρωση φωσφόρου P=0,015%-0,04%, ο οποίος κατατάσσεται σαν CW024A ή Cu-DHP, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα κωδικοποίησης κραμάτων. Προστατευτική επένδυση από πολυολεφίνη με μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας 95°C.

Σήματα ποιότητας

TUV, AD 2000/W0, GL

Μηχανικά Χαρακτηριστικά

Κατάσταση προϊόντοςΕλάχιστο Φορτίο Θραύσης Ν/mm2Όριο διαρροής Rp0.2% (Ν/mm2)Ελάχιστη επιμήκυνση A%
R220 (σύμφωνα με 12735-1)22040
Y040 (σύμφωνα με 12735-2)22040-9040

Συσκευασίες παράδοσης

Ρολλoί σε παλλέτες των 25 – 150 m

Στροφεία των 75 – 580 κg / Συσκευασμένα σε παλέττες ή σε χαρτοκιβώτια

Διαστάσεις

Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα X Πάχος τοιχώματος (mm)Ονομαστικό βάρος χαλκού (kg/m)
9.52Χ0,40,102
9,52Χ0,50,126
9,52Χ0,60,150
9,52Χ0,70,173
9,52Χ0,80,195
12,7Χ0,70,203
12,7Χ0,70,235
12,7Χ0,80,266
15,88Χ0,80,337
19,05Χ0,80,408
19,05Χ1,00,505

Λοιπές διαστάσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης