Βιομηχανικές εφαρμογές

TALOSⓇ FORM

Ψύξη, Κλιματισμός και Θέρμανση

Εξαιρετική Ικανότητα Διαμόρφωσης

Οι σωλήνες TALOS FORM είναι προηγμένοι σωλήνες χαλκού με εξαιρετικές ικανότητες διαμόρφωσης. Οι σωλήνες TALOS FORM χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να διαμορφώνονται σε σχήματα που απαιτούν υψηλό βαθμό επιμήκυνσης. Αυτή η προηγμένη δυνατότητα διαμόρφωσης βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή κρίσιμων εξαρτημάτων σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού και θέρμανσης, όπως συνδετικά στοιχεία για λέβητες και εναλλάκτες θερμότητας και άλλα περίπλοκα-διαμορφωμένα εξαρτήματα.

Η χρήση του TALOS FORM, συγκριτικά με τυποποιημένους σωλήνες εξασφαλίζει υψηλότερη παραγωγικότητα, καθώς απαιτείται μικρότερος αριθμός σταδίων διαμόρφωσης για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο σχήμα. Την ίδια στιγμή, ταεξαρτήματα που κατασκευάζονται από σωλήνες TALOS FORM επιτυγχάνουν εξαιρετική λειτουργική ποιότητα.

Οι βελτιωμένες ιδιότητες του TALOS FORM επιτυγχάνονται μέσω μίας άκρως ελεγχόμενης διαδικασίας παραγωγής, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό. Το υψηλό επίπεδο της δυνατότητας διαμόρφωσης του σωλήνα TALOS FORM διαβεβαιώνεται μέσω της μέτρησης της συμπεριφοράς κατά την διεύρυνση.

TALOS FORM Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Προϊόντος

  • Υψηλός βαθμός επιμήκυνσης και ευκολία επεξεργασίας
  • Ιδανικά κατάλληλο για κατασκευή εξαρτημάτων Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού
  • Μεγαλύτερη παραγωγικότητα με μικρότερο αριθμό σταδίων διαμόρφωσης
  • Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμο χαλκό DHP

Υλικό κατασκευής

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% – 0,040%.

Προδιαγραφές

EN 12735-2, EN12449, Εσωτερική Προδιαγραφή Εταιρείας

Διάθεση

Ανοπτημένος σε στροφεία LWC με ή χωρίς «ομφάλια» στήριξη (από σκληρό χαρτόνι).

Βάρος στροφείου (kg)115, 150, 200, 460

Διαστάσεις

Εξωτερική διάμετρος (mm)4-22
Πάχος τοιχώματος (mm)0,50 – 1,20

Διαστάσεις Στροφείων LWC

Εξωτερική διάμετρος στροφείου (mm)max. 1350
Εσωτερική διάμετρος στροφείου (mm)610
Ύψος στροφείου (mm)150 – 600