Βιομηχανικές εφαρμογές

Ράβδοι, Σωλήνες & Σύρμα Ορείχαλκου

Electrical & Mechanical Engineering, Various Industrial Applications

Παράγονται από την εταιρεία FITCO S.A.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fitco.gr.