Έρευνα για τον αντιμικροβιακό χαλκό και τις εφαρμογές του στην Ελλάδα

Η Χαλκόρ είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) και συνεργάζεται μαζί του για την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και των εφαρμογών του Αντιμικροβιακού Χαλκού στην Ελλάδα. Μεταξύ των εφαρμογών που έχουν ολοκληρωθεί και μελετηθεί είναι οι εξής: 
 
  • H εγκατάσταση των χειρολαβών των θυρών και των κιγκλιδωμάτων που βρίσκονται στις σκάλες (κουπαστές), όπως επίσης και τα σημεία ώθησης στις πόρτες, σε δύο κτίρια που στεγάζονται 5 δημοτικά σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του Αρσακείου (Ψυχικό & Εκάλη), ως επιπρόσθετου αποτελεσματικού μέτρου για τον περιορισμό της εξάπλωσης επικίνδυνων μικροβίων στα σχολεία.
  • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) σε συνεργασία με το Βιοπαθολογικό Πανεπιστημιακό Εργαστήριο του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών, η εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού στις παραπάνω σχολικές εγκαταστάσεις παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση της μικροβιακής χλωρίδας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των επιδημιολογικών δεδομένων όσο αφορά το σύνδρομο της γριππώδους λοίμωξης (κοινή γρίπη), τη σχολική περίοδο του 2011 - 2012. 
  • Η χρήση των κραμάτων του Αντιμικροβιακού Χαλκού για την προστασία της δημόσιας υγείας παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα: σε συνδυασμό πάντοτε με τις βασικές μεθόδους πρόληψης της εξάπλωσης των μολύνσεων (καθαρισμός χεριών κλπ.). Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός μειώνει σημαντικά τη διάδοση των μικροβίων και των ιών.  
  • H εγκατάσταση χειρολαβών, πόμολων, επιφανειών ώθησης και κιγκλιδωμάτων όπως επίσης επιφανειών τροχήλατων τραπεζιδίων και των γραφείων των ιατρών και προϊσταμένων από Αντιμικροβιακό Χαλκό στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν» αποτέλεσε την πρώτη εφαρμογή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι μελέτες οι οποίες έγιναν από την επιστημονική ομάδα του ΕΙΑΧ και τους ιατρούς του Γ.Π.Ν. «Αττικόν», κατέδειξαν τη σημαντική μείωση της μικροβιακής χλωρίδας στη συγκεκριμένη ΜΕΘ.
  • H εγκατάσταση χειρολαβών, πόμολων, επιφανειών ώθησης όπως επίσης επιφανειών τροχήλατων τραπεζιδίων και των γραφείων των ιατρών και προϊσταμένων από Αντιμικροβιακό Χαλκό στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Πειραϊκού Θεραπευτηρίου» στον Πειραιά, κατέληξε επίσης στη σημαντική μείωση της μικροβιακής χλωρίδας στη συγκεκριμένη ΜΕΘ. Η επιστημονική ομάδα του ΕΙΑΧ έχει προχωρήσει σε οικονομικοτεχνική μελέτη των θετικών επιπτώσεων στη λειτουργία της συγκεκριμένης ΜΕΘ. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν καταρχήν μείωση των οικονομικών παραμέτρων λειτουργίας της παραπάνω ΜΕΘ μετά την εφαρμογή του Αντιμικροβιακού Χαλκού.
  • Η πρώτη παγκοσμίως επιχάλκωση της ΜΕΘ νεογνών ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του 2012 στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Η Β΄ΜΕΘ νεογνών του συγκεκριμένου νοσοκομείου αντικατέστησε τις υπάρχουσες χειρολαβές, πόμολα, επιφάνειες ώθησης όπως επίσης και τις επιφάνειες των τροχήλατων τραπεζιδίων και των γραφείων των ιατρών και προϊσταμένων από Αντιμικροβιακό Χαλκό. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη σημαντική μείωση της μικροβιακής χλωρίδας στη συγκεκριμένη ΜΕΘ.
  • Η πρώτη - σε παγκόσμια κλίμακα - παραγωγή και εγκατάσταση συστήματος αερισμού από χαλκό σε ένα χώρο γραφείων 3.000 τ.μ. στο Μαρούσι. Δέκα τόνοι χαλκού χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος εξαερισμού υψηλής αισθητικής, που παράλληλα προωθεί την υγεία στο εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε ως πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ), με σκοπό να δημιουργηθεί μία πρότυπη εγκατάσταση που θα αποδείκνυε τη θεραπευτική αξία του καθαρού αέρα, προσθέτοντας παράλληλα και μία καινοτόμο προσέγγιση στο σχεδιασμό του εργασιακού χώρου. Αν και οι λοιμώξεις στον εργασιακό χώρο δεν έχουν ακόμα επιστημονικά αποδειχτεί, η επίδραση του χαλκού στα βακτήρια που αναπτύσσονται στα συστήματα εξαερισμού είναι δραστική.
 
Οι παραπάνω εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα έχουν παρουσιαστεί σε Παγκόσμια και Πανελλήνια Συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί επιστημονικές εργασίες αντίστοιχα. Στη βιβλιογραφία παρατίθενται οι κυριότερες ανακοινώσεις. 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.copper.org.gr
 
 

 

  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Εταιρική Υπευθυνότητα