Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η λειτουργία της Χαλκόρ βασίζεται σε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής υπευθυνότητας, όπως επίσης, και στην εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό της. Έχοντας ως κύριο στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων για την ικανοποίηση και των πλέον απαιτητικών πελατών μας και, συνακόλουθα, την ανάπτυξη της εταιρίας μας, αξιολογούμε κάθε επιχειρηματική επένδυση, με γνώμονα τη συνολική επίδραση μας όχι μόνο στην οικονομία αλλά παράλληλα στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Αναγνωρίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα μας, εφαρμόζουμε κατάλληλες πολιτικές και συστήματα και προβαίνουμε σε συνεχείς επενδύσεις που βοηθούν στην επίτευξη του στόχου μας για βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία