Διεθνής παρουσία

Πυρήνας της στρατηγικής της ΧΑΛΚΟΡ είναι οι εξωστρεφείς εμπορικές δραστηριότητες, με στόχο τη συνεχή διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου εκτός των ελληνικών συνόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρία έχει αναπτύξει ένα οργανωμένο δίκτυο θυγατρικών και αντιπροσώπων στο εξωτερικό, καλύπτοντας τις ανάγκες πελατών της σε όλες τις βασικές αγορές στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία, την Αφρική και την Αμερική. Επιπλέον, η ΧΑΛΚΟΡ συνάπτει νέες στρατηγικές εμπορικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, ενώ επιδιώκει  την περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την εμπορική επέκταση σε αγορές με ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως αυτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Εφαρμογές
  • Χαλκός & Υγεία